25. februar 2024

Arkiv foto: Rolf Larsen

Arkiv foto: Rolf Larsen

I løbet af to en halv time tirsdag formiddag kontrollerede politiets færdselsafdeling hastigheder ved et vejarbejde på Skovvejen ved Kvanløse.

Højest tilladte hastighed ved vejarbejdet var 50 km/t. Alligevel var der 40 bilister som overtrådte hastighedsbegrænsningen, og af disse får 30 et klip i kørekortet, medens 9 har kørt så hurtigt, at de risikerer en betinget frakendelse af kørekortet.