24. juni 2024

Holbæk Kommunes nedsatter for nyligt et Folkeoplysningsudvalg. Det har nu valgt sin formand og udstukket retningen for det videre arbejde.

Dorte Mogensen fra AOF Holbæk blev valgt til formand, da Folkeoplysningsudvalget holdt sit første møde. Samtidig drøftede udvalget de fremtidige opgaver:

– Udvalgets fornemste opgave er at inspirere og udfordre politikerne til at gå nye veje i forhold til frivillighed og foreningsliv. Derfor var der også enighed om at kigge nærmere på rammevilkårene for foreningerne, finde nye måder at engagere de frivillige i foreningerne og samtidig kigge på samspillet mellem de medlemmer, der er organiseret i en forening, og de mere frie fugle, der organiserer sig selv, siger Dorte Mogensen.

Den 29. oktober skal Folkeoplysningsudvalget drøfte et mere konkret oplæg til målsætninger med Udvalget for Kultur og Fritid, der i sin tid nedsatte Folkeoplysningsudvalget.

– Som politikere har vi brug for at blive udfordret. Samtidig har vi et indsatsområde i forhold til de frivillige i vores mange aktiviteter. Det vil Folkeoplysningsudvalget kunne komme med værdifulde input til, siger Emrah Tuncer, der er formand for Udvalget for Kultur og Fritid.

Folkeoplysningsudvalget arbejder med Folkeoplysningspolitikken som grundlag. Samtidig skal de høres i forhold til økonomiske vilkår og beslutninger for området.