25. juni 2024

Holbæk Kommunes talentråd har holdt første møde. Der er nu valgt en formand og opstillet nogle overordnede regler for, hvordan man skal udvælge de talenter, man vil støtte.

Kriterierne for udvælgelsen af talenterne er endnu ikke endeligt godkendt, men der var enighed blandt rådets medlemmer om, at udvælgelsen skal ske via fagpersoner. Det betyder, at forældre for eksempel ikke selv kan indstille børnene til støtte. Det kræver en træner eller en anden fagperson, der er tæt på de unge talenter.
På samme vis besluttede rådet, at der skulle lægges vægt på, at de unge passer deres skolegang. Derfor vil det formentlig også blive et krav, at en lærer eller lignende laver en udtalelse i forbindelse med en ansøgning.

Formand valgt
Rådet valgte også sin formand. Det bliver områdedirektør i Nordea Jakob Bech Andersen, der sætter sig i spidsen for det talentrådet.
– Jeg ser meget frem til at arbejde målrettet videre med at skabe gode rammer for den fremtidige talentudvikling. Der er masser af talenter i området, og nu har vi mulighed for på forskellige vis at bakke dem op, siger Jakob Bech Andersen.

Jakob Bech Andersen kan trække på en stor personlig erfaring med talentarbejdet. I Nordea arbejder man blandt andet målrettet med mentor-ordninger, og herudover har han i sin fritid bidraget til talentudviklingen i Greve Fodbold.

Ser frem til samarbejdet
Derfor ser Emrah Tuncer, der er formand for Udvalget for Kultur og Fritid i Holbæk Kommune, også frem til samarbejdet.

– Talentrådet er blevet et rigtig stærkt hold, og med valget af Jakob Bech Andersen til formand er jeg sikker på, at vi får god vejledning og gode input til, hvordan vi kan arbejde med fremtidens talenter, siger Emrah Tuncer.

Talentrådet har indtil videre 400.000 kroner årligt at bruge på talentudviklingen. Pengene skal fordeles til talenter på både det sportslige og kulturelle område, og skal bruges i en generel udvikling af talenterne blandt andet gennem mentorordninger.

Talentrådet samles igen den 13. august. Her skal der ligge et udkast klar til den overordnede formålsparagraf, kriterierne for fordelingen af midlerne og et ansøgningsskema for talenterne.
Man forventer at kunne uddele de første penge til udvalgte talenter allerede den 13. november 2012.