24. juni 2024

Holbæks byråd lægger op til et nyt fokus på samspillet mellem kommunens byer. Det blev resultatet af først et temamøde om
og efterfølgende en byrådsbehandling af programmet for Kommuneplan 2013-2025.

Holbæk skal som den største by i højere grad være motor for udviklingen i hele kommunen. I Jyderup og Tølløse skal der kigges ekstra på bymidterne og udformes klare planer for udviklingen. I kommunens øvrige byer og lokalområder ønsker byrådet, at man kortlægger det, der er særligt ved områderne, og med kommuneplanen som redskab forsøger at udvikle det.

Det er det oplæg, administrationen nu skal konkretisere frem mod byrådets næste temamøde om Kommuneplan 2013-2025 i november måned. Kommuneplanen skal vedtages i oktober 2013.

– Vi gør op med tanken om, at alle byer og områder skal kunne det samme. Vi har én stor by i kommunen, der er motoren i hele kommunens udvikling, og nogle mellemstore byer, som vi skal styrke. Og så har vi en række byer og lokalområder, der hver især kan noget særligt, som det er værd at dyrke. Så den opgave, vi har stillet os, er i virkeligheden at behandle byerne mere individuelt med afsæt i lokale kvaliteter, siger borgmester Søren Kjærsgaard.  

Samlet plan
Inden byrådet dykkede ned i debatten om bymønstre, fik de et oplæg fra cand. mag Torsten Bo Jørgensen. Han er direktør for konsulentfirmaet Byrejsen.dk, der rådgiver kunder om byudvikling, og han opfordrede byrådet til at tænke i en udvikling af det eksisterende erhvervsliv:
– De vigtigste ingredienser i de mellemstore byers succesopskrift er byudvikling, uddannelse og erhvervsudvikling tænkt ind i en samlet strategi, sagde Torsten Bo Jørgensen til byrådet.

Hos Plan og Byg-chefen i Holbæk Kommune rammer det ind i kernen af diskussionen:
– Hvis vi tager Holbæk by som eksempel, vil kommuneplanen netop vise, hvordan denne strategiske planlægning kommer til udtryk. Konkret har vi rigtig mange projekter på bedding. Center Rosen, udviklingen i Smedelundsgade generelt, udvidelsen af Megacentret og Holbæk Arena er alle udtryk for et ønske om at styrke erhverv og handel og tænke det ind i en større sammenhæng for Holbæk by, siger Kristian Nabe-Nielsen.

Stort engagement
Som afsæt for byrådets drøftelser indgik blandt andet Hvidbogen, der indeholder borgernes mange input fra idéfasen. De mange input er samlet sammen på dialogmøder, borgermøder og i en række skriftlige høringssvar.

– Vi har haft en rigtig god idéfase, og der er kommet mange forskellige input fra både borgere, grupper og foreninger. I Jyderup har man for eksempel lavet en større sammenhængende plan for udviklingen i byen og vores ungdomsbyråd har kigget nærmere på byrummene i Holbæk by. Det har været dejligt at se det store engagement, og samtidig har det været rigtig givtigt og godt for arbejdet med kommuneplanen, siger Søren Kjærsgaard.