16. juli 2024

Holbæk Kommune undersøger i de kommende måneder mulighederne for at etablere Holbæk Arena, med faciliteter, der kan bruges af både bredden og eliten, og af de organiserede såvel som selvorganiserede idrætsudøvere.

I den forbindelse har kommunen hyret DGI-huse og haller til at lave en rumanalyse, der skal afdække behovene for lokaler og tilbud i Holbæk Arena. Det endelige resultat kan give et første fingerpeg om arenaens indhold, og DGI håber på stort fremmøde.

– Med projektet i Holbæk tages der reelt initiativ til etableringen af fremtidens idrætsby, der kan sætte helt nye standarder for idræt og oplevelse. Holbæk får muligheden for at nytænke samspillet mellem organiseret og selvorganiseret idræt, mellem bredde og elite, mellem ude og inde, mellem høj puls og hvilepuls. Derfor er input fra både foreninger og borgere også så vigtige, siger Anders Seneca, der er projektleder hos DGI-huse og haller.

I Holbæk Kommune ser borgmesteren gerne, at de selvorganiserede idrætsudøvere er repræsenteret på mødet.

– Holbæk Arena skal være et idrætskraftcenter for alle. Der skal være plads til både bredde og elite, men også dem der ikke er medlem af en forening. En ny arena kan sagtens indeholde faciliteter, der står til fri afbenyttelse. Derfor håber jeg også, at alle fra skatere til stavgængere slår vejen forbi Kuben, siger Søren Kjærsgaard.

Bag ideen om et nyt samlet idrætskraftcenter i Holbæk by står en række lokale foreninger. Arbejdet har indtil videre fået Holbæk Byråd til at afsætte 3,45 millioner kroner til en undersøgelse af mulighederne for at realisere projektet.

Efter sommeren samler byrådet resultatet af forundersøgelserne og tager stilling til, om man skal arbejde videre med projektet.

Møde om Arena-projektet
Tirsdag den 12. juni afholdes der opstartsmøde om Holbæk Arena i Kuben på Holbæk Seminarium. Mødet starter klokken 19.00 og der er plads til 200 deltagere. Alle er velkommen, men man skal tilmelde sig inden den 7. juni lobra@holb.dk, oplyser Holbæk Kommune.