24. juli 2024

Arkiv foto: Rolf Larsen

Arkiv foto: Rolf Larsen

Holbæk Kommune er med helt fremme, når det gælder inddragelse af private leverandører i opgaveløsningen. Målet for kommunen er den bedst mulige service for borgerne.

I Holbæk Kommune er man ikke bange for at konkurrere med private selskaber – eller indgå i et nært samarbejde med dem. Det viser nye tal for konkurrenceudsættelse blandt landets kommuner.

Tallene fra Økonomi- og Indenrigsministeriet fortæller, at Holbæk er nummer seks blandt alle landets kommuner. Blandt sammenlignelige kommuner – dem med et indbyggertal mellem 50.000 og 75.000 indbyggere – ligger Holbæk nummer ét.

Siden byrådet i 2010 vedtog en udbudsstrategi, er der sat struktur og retning på samarbejdet og konkurrencen med de private leverandører, og et stigende antal opgaver er blevet sat i udbud. Det vil sige, at private virksomheder har kunnet byde ind på opgaverne, og i en del tilfælde sker det på linje med kommunens egne afdelinger.

Senest gjaldt det vedligeholdelse af vandløb. Det blev udbudt i otte delaftaler, hvor private leverandører vandt de fire og kommunens egne folk de andre fire aftaler.

– Det er gode tal. De viser, at vi bruger borgernes penge fornuftigt: Vi sikrer den bedst mulige service for den lavest mulige pris. Samtidig er det rart, at få bekræftet, at vores medarbejdere er både effektive og konkurrencedygtige, siger Holbæks borgmester, Søren Kjærsgaard (V).

Han understreger, at konkurrenceudsættelse for Holbæk Kommune ikke er udtryk for en ideologisk holdning til, om opgaven helst skal løses af offentlige eller private leverandører:

– Det væsentlige er, at kvaliteten af vores ydelser skal være i top. Udbud af en kommunal opgave er en lakmusprøve på, hvordan opgaven kan løses bedst og billigst. Derfor er det vigtigt, at konkurrencen sker på lige vilkår for kommunens egne afdelinger såvel som for eksterne leverandører.

De næste udbud, der er på bedding i Holbæk Kommune, er blandt andet et plejecenter. Viceborgmester Louise du Plessis de Richelieu (SF), der er formand for Udvalg for Voksne, er ikke bekymret over udviklingen:

– Vi både kan og skal lære af hinanden i det offentlige og det private; det kan kun gøre begge parter klogere. Et samarbejde mellem den offentlige og den private sektor kan være med til at sikre nytænkning – og som politikere skal vi sikre, at kommunens løsning af opgaverne løbende fornyes og forbedres til gavn for os, der bor i Holbæk Kommune.

FAKTA:
Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) for 2011 er i Holbæk Kommune på 30,7 pct. Landsgennemsnittet er på 25 %.

Indikator for konkurrenceudsættelse måler summen af de faktisk konkurrenceudsatte udgifter i kommunerne som andel af summen af udgifter, som det er muligt at konkurrenceudsætte.