16. juli 2024

Gal eller normal? Mennesker med psykiske problemer kan være nervøse for at blive ekskluderet og stemplet som gale. Holbæk Kommune har derfor lanceret en række tilbud, der smidigt og uden fordomme hjælper det enkelte menneske videre.

DR1-programmerne ‘Gal eller Normal’ har sat fokus på psykisk sygdom og vil gøre op med fordommene om denne gruppe mennesker.

I Holbæk Kommune bakker man op om projektet og kan samtidig vise, hvordan man i praksis kan støtte psykisk syge uden at stemple dem. Jan Adrian, der er leder af Socialpsykiatrisk Center i Holbæk Kommune, fortæller, at let tilgængelighed og en smidig tilgang til de offentlige systemer er kernen i kommunens nye tilbud til mennesker med eller på kanten af en psykisk lidelse:

– Nogle mennesker bryder sig ikke om at blive en del af det psykiatriske system, og for dem er det en fordel, at de helt anonymt og uden der bliver stillet diagnoser kan få hjælp til at håndtere deres vanskeligheder. Samtidig gør vi meget for, at borgerne skal opleve, at de nemt og hurtigt kan få hjælp.

En voksen at støtte sig til
I sidste uge lancerede Holbæk Kommune et særligt tilbud til psykisk sårbare unge. Det er unge, der har svært ved at magte livet, men som typisk ikke har en psykiatrisk diagnose, og derfor ikke får hjælp via det traditionelle system. Det er også unge, der er nervøse for omgivelsernes reaktion og for at blive stemplet som gale eller unormale.

– Vi har konstateret, at der mangler et tilbud til unge, der har været indlagt efter selvmordsforsøg. De bliver udskrevet, når de for eksempel er afgiftet efter at have spist Panodiler – men det betyder jo ikke, at deres mistrivsel er forsvundet. Her er der behov for en hurtig og effektiv indsats, som kan sikre, at de ikke fortsætter i en social og psykisk derute, forklarer Jan Adrian.

Ungeprojektet stiller ikke diagnoser eller udfører behandling, men står helt fysisk klar ved udskrivelsen og tager hånd om og støtter den unge på dennes præmisser. Den unge bliver heller ikke registreret i det kommunale system og kan desuden vælge at være anonym.

Socialpsykiatri på nye måder
Jan Adrian fortæller, at Holbæk Kommune tror på denne åbne og fordomsfrie tilgang til det stigende antal borgere, som lider i sindet, og derfor har kommunen sat gang i række nye tiltag. Som det også bliver fremhævet i den seneste udsendelse på DR 1, er det nemlig kontakten og et ligeværdigt møde, der er afgørende.

Siden maj 2010 har kommunens Akut Team med stor succes ydet psykisk førstehjælp til voksne. Døgnet rundt får voksne hjælp uden at blive en ”social sag”. Også her kan man nemlig vælge at være anonym, og der bliver ikke stillet diagnoser, men sat gang i en god snak om at bruge eget netværk eller få kontakt til de rette behandlingstilbud. I 2011 har Akut Team hjulpet holbækkerne i alt 2700 gange.

Der er desuden oprettet et særligt bofællesskab for ældre med psykiske lidelser. De 16 lejligheder er integreret i alment og privat boligbyggeri, og med den placering og boform kommer de ikke til at opleve sig som unormale – men lever og bor på samme vilkår som andre ældre.

Næste skridt er et multihus i Holbæk By, der sammen med nye tilbud i lokalområderne skal erstatte de nuværende psykiatriske væresteder. Ifølge Jan Adrian har begrebet psykiatriske væresteder nemlig en negativ klang, og samtidig vil man gøre mere for at give brugerne ejerskab over eget liv og dermed mere livskvalitet.