19. juli 2024

Liberal Alliances Kenny Jensby langer hårdt ud efter Enhedslisten. Arkiv foto: Jesper von Staffeldt

Erhvervsdirektør Kenny Jensby ser postitivt på fremtiden for Holbæks erhvervsliv. Arkiv foto: Jesper von Staffeldt
Holbæk Erhvervsforum har netop fået gennemført en konjunkturanalyse der blandt andet viser, at over halvdelen af de svarende Holbæk-virksomheder forventer en stigning i omsætningen i det kommende halvår.

I alt 176 virksomheder i Holbæk Kommune – både medlemmer af Holbæk Erhvervsforum og tilfældigt udvalgte virksomheder – har i slutningen af april og starten af maj i år besvaret et elektronisk spørgeskema om deres virksomhedens økonomiske situation m.v. og om deres forventninger til fremtiden.

Og på trods af, at analysen også viser sit tydelige billede af uindfriede forventninger til blandt andet overskud og omsætning i det sidste halve år, så er der flere positive tendenser at spore i forhold til det fremadrettede perspektiv.

Flere investeringer end forventet
Holbæk Erhvervsforum ser man også positive tendenser og her tolker man konjunkturanalysen som en indikation af, at tingene er ved at vende ovenpå finanskrisen.

– For det første er det værd at bemærke, at hele 52 procent af de virksomheder der har medvirket i analysen forventer en stigning i omsætningen de kommende seks måneder. For det andet er det
også positivt, at 47 procent forventer at deres virksomhed får et større overskud i anden halvdel af 2012, fastslår erhvervsdirektør Kenny Jensby og uddyber:

– Endvidere er det rart at kunne konstatere, at 14 procent af virksomhederne i det seneste halvår har oplevet et investeringsniveau over forventning, ligesom 29 procent har en forventning om et
stigende investeringsniveau i den nære fremtid. Og endelig er det selvsagt lovende, at 23 procent vurderer, at antallet af beskæftigede i deres respektive virksomheder vil stige i den resterende del
af 2012.

Anlysen er lavet af Dansk ErhvervsFremme.

1 thought on “Optimisme i Holbæks erhvervsliv

  1. Tirsdag d. 29.5 bringer TV-Vestsjælland
    kl 8, kl. 16.30 og kl.21 en udsendelse
    om erhvervsforum Holbæk. Det sker på Lokalkanalen, med sender i Jyderup.
    Her kan du se et interwiev med Jasper Christensen , som er erhvervskonsulent .

Comments are closed.