19. juli 2024

Børnedistriktet i Regstrup har netop modtaget støtte til kulturprojektet ”Havets Dans” gennem Statens Kunstråds Huskunstnerordning.Så nu kan to professionelle dansere og en professionel musiker over ti uger introducere børnene til dansens udtryk. Konceptet er, at trioen tager udgangspunkt i de små børns naturlige kropssprog – og hjælper dem til at opnå ny selvforståelse igennem dans og bevægelse.

100 procent dansRegstrups nye kulturprojekt understøtter de pædagogiske målsætninger, børnehusene i øvrigt arbejder ud fra. Projektet sætter nemlig fokus på børnenes kreative, sociale, sproglige og personlige udvikling samt glæden ved at bevæge sig. Dorte Hansen, der er leder i Børnedistrikt Regstrup, fortæller, at der derfor vil være hundrede procent fokus på dans og bevægelse i det ti uger lange forløb:

– Når der ikke danses, så vil vi lave musikinstrumenter, kostumer eller for eksempel male malerier over temaet dans, og på den måde bliver projektet fuldt integreret i børnenes hverdag. På den måde er der aktiviteter, der pirrer alle sanser, og formålet er at stimulerebørnenes fysiske kommunikation og samtidig styrke fællesskabsfølelsen i børnegrupperne.

Projektet starter med en workshop for personalet, hvor de blandt andet får inspiration til selv at holde liv i dans og bevægelse efter projektet.

Mere professionel kultur er på vejHolbæk Kommune ønsker at give børn og unge kendskab til forskellige former for kultur. Sådan står der i kommunens kultur- og fritidspolitik, og det er baggrunden for, at Børnedistrikt Regstrup og Kultur- og fritidssekretariatet har arbejdet hårdt på at gøre danseprojektet til en realitet. Og ifølge kultur- og fritidschef Brian Ahlquist vil der fremover komme endnu flere projekter med professionelt islæt:

– Vi vil fremadrettet satse på at understøtte både kommunale og selvejende institutioner i at arbejde professionelt med projekter, der understøtter kommunens kultur- og fritidspolitik. Det betyder, at vi vil knokle for at få kontakt til nogle spændende kunstnere, men også at vores fundraiser vil bistå med at søge ekstern finansiering som eksempelvis støtte fra Statens Kunstråd, fortæller han.