30. maj 2024

Servicetjek viser, at der sker løbende forbedringer på kommunens bosteder.

Gennem de seneste måneder har Holbæk Kommunes tilsynsenhed gennemført et ekstra servicetjek af bostederne i kommunens Bo- og Servicecenter. Formålet har været at vurdere kvaliteten på hvert enkelt bosted.

Tilsynet har tjekket, om bostederne lever op til behandlingsplaner og andre forskrifter. Det er bl.a. sket i form af gennemgang af dokumentation og interviews med chefer, områdeledere, værger, pårørende og repræsentanter for medarbejderne.

– Jeg er positivt overrasket over, at det går så hurtigt fremad med forbedringerne på bostederne, siger socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune. Selvom et sådant ekstra servicetjek
kun giver ”et øjebliksbillede” af den aktuelle omsorg og pleje, som stedets beboere får, så er servicetjekket også med til at sætte fokus på nye forbedringsmuligheder.

– Det vil fortsat være vigtigt, at få alle eventuelle problemer på bordet, så vi kan fastholde og forbedre den indsats, beboerne har brug for. Derfor valgte vi også at interviewe en del af de øvrige
ansatte, som har fingeren på pulsen i det daglige arbejde.

Kritik førte til ekstra tjek
Servicetjekket blev sat igang efter to sager i efteråret 2011 om forholdene på først Skarridsøhjemmet i Jyderup og derefter Abildgården i Holbæk.

Ifølge Socialchef Jan Christensen var det Ekstra Bladets omtale af forholdene på Skarridsøhjemmet, der inspirrerede kommunen til det det ekstraordinære servicetjek af Bo- og Servicecentrets enheder.

Allerede i februar viste tilsyn, at der var fulgt op på anbefalinger som kom i kølvandet på sagen om Skarridshjemmet, ligesom man også var igang med at rette op på problemerne på Abildgården.

Det nye service tjek viser bl.a. at der kommet et tættere samarbejde mellem bostederne og hjemmesygeplejen, at der er kommet tættere samarbejdemed både de praktiserende læger og speciallægerne, at der er forbedringer i forhold til at involvere beboerne vedrørende særlige behov (f.eks. skift af ble, kateder etc.), der der kommet øget fokus på inkontinente beboeres behov for særlige hjælpemidler.

Nu har medarbejderne været på medicin-kursus
Et af kritikpunkterne fra efteråret var, at det ikke udelukkende var uddannet personale, som udleverede medicin. Men nu har alle relevante medarbejdere været på medicin-kurus. Desuden har man også forbedret sikkerheden omkring medicinhåndtering; dagsdosis pakkes nu individuelt til den enkelte beboer.

Mere dokumentation
I forbindelse med utilsigtede hændelser, bliver hvert tilfælde nu registreret og taget op ved personalemøderne. Det fremgår af den pressemeddelse som Holbæk Kommune har udsendt. Desuden vil dokumentationen blive forbedret med et nyt elektronisk system, som i øjeblikket er ved at blive udviklet.

Læs også: Holbæk Kommune kvalitetssikrer alle bosteder

Læs også:
* Tema: Abildgården
* Tema: Skarridsøhjemmet