Tølløses børn samles i institution til 30 millioner kroner

Denne artikel er publiceret den 26. april 2012 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Børn og personale i institutionerne Spiren, Troldehytten og Kernehuset i Tølløse vil om halvandet år kunne flytte ind i en helt ny institution til ca. 30 millioner kr.

Institutionen placeres efter planen på Tølløsevej 66 i Tølløse, hvor det nuværende børnehus Spiren har til huse.

Forældre, distriktsbestyrelse og MED-udvalg (medarbejderne) har i den forløbne tid haft sammenlægningsplanen til høring. Svarene viser en udbredt enighed om at lægge Spiren, Troldehytten og Kernehuset sammen i én ny institution. Kommunen vil – efter anbefaling fra forældrebestyrelsen og personalet – undersøge, om Børnehuset Firkløveren også kan indgå i den nye institution.

Center for Ejendomme går nu i gang med at undersøge mulighederne for at imødekomme ønsket. Man vil samtidig også se på mulighederne for fortsat at udnytte Firkløverens nuværende bygninger. Solgården – det femte nuværende børnehus – bevares som selvstændigt børnehus.

I forbindelse med sammenlægningen af børnehusene bliver der også skabt plads til legestuelokaler til dagplejen.

Børnetallet vil falde
Holbæk Kommune har netop udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 2024. Resultatet viser, at antallet af 0-2 årige i området vil falde mere end hidtil forventet. Desuden ventes det, at kommunen godkender planerne om en ny, privat børneinstitution i området.

Leave a Reply