Holbæk Kommune og University College Sjælland indgår partnerskab

Denne artikel er publiceret den 20. februar 2012 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

University College Sjælland og Holbæk Kommune vil sammen sætte fokus på en række indsatsområder, der samlet skal bidrage til, at 60 % af en ungdomsårgang gennemfører en videregående uddannelse.

– Kommunerne og uddannelsesinstitutionerne har en klar fælles opgave med at få flere til at uddanne sig. For Holbæk Kommunes borgere er det afgørende, at vi forener kræfterne for at gøre opmærksom på mulighederne, og for at fastholde en bred vifte af uddannelsestilbud i vores region. Derfor er jeg også rigtig glad for aftalen med University College Sjælland, siger Søren Kjærsgaard, der er borgmester i Holbæk Kommune.

Rekruttering og fastholdelse af studerende
– Vores fælles indsatsområder vil frem til 2014 blandt andet være rekruttering og fastholdelse af studerende, praktik- og klinikmuligheder for studerende i Holbæk Kommune og udviklingsopgaver i kommunen, som de studerende kan udføre for eksempel i forbindelse med bachelorprojekter, fortæller rektor Ulla Koch fra University College Sjælland.

Aftalen lægger desuden vægt på etablering af netværk for ledere og specifikke medarbejdergrupper på tværs af University College Sjælland, Holbæk Kommune og evtentuelt det private erhvervsliv. Samt på opkvalificering af medarbejderne i Holbæk Kommune gennem efter- og videreuddannelsesforløb under University College Sjælland. Et samarbejde der allerede er godt i gang, idet Holbæk Kommune sammen med fem andre vestsjællandske kommuner siden 2010 har samarbejdet med University College Sjælland om et diplomforløb for lederne i de seks kommuner.

Samarbejdet er vigtigt for at hæve uddannelsesniveauet
Bestyrelsesformand for University College Sjælland, Hans Stige, glæder sig over, at en formel aftale mellem Holbæk Kommune og University College Sjælland nu er på plads.

– Partnerskabsaftaler med kommuner i hele regionen har stor betydning for at hæve uddannelsesniveauet i Region Sjælland. Vi har nu partnerskabsaftaler med 11 af regionens 17 kommuner. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at partnerskabsaftalerne er værdifulde for University College Sjælland, da det er afgørende for os, at vi får etableret et tæt og forpligtende samarbejde, så vi fremover kan leve op til forsyningspligten af professionsbachelorer i regionen og udvikle vores uddannelser og studiemiljøer til gavn for vores studerende og aftagerne, siger bestyrelsesformand for University College Sjælland, Hans Stige.

Til at understøtte aftalen etableres en administrativ styregruppe, som skal bidrage til, at aftalen udmøntes i konkrete initiativer samt evalueres en gang årligt.

Aftalen bliver formelt underskrevet tirsdag den 28. februar 2012.

Leave a Reply