Nye motorer til Holbæk-Orøfærgen

Til april kommer der nye motorer i Orø-Holbæk Færgen. Foto: Jesper von Staffeldt.

Allerede sidste år skulle Holbæk-Orøfærgen efter planen have renoveret sine motorer.

Men nu nøjes man ikke som for 5 år siden at renovere motorene, de bliver skiftet ud for et beløb på ca 1.6 mill. kroner.

Udskiftningen vil foregå midt i april måned og vare ca 14 dage. De nye motorer forventes at bruge ca 6% mindre i brændstof, en besparelse der med de nuværende brændstofpriser er til at tage og føle på.

Men hvis Orøborgerne tror at denne besparelse evt. kunne bruges til at genindføre hverdagssejlads om lørdagen eller bibeholde de sene afgange i weekenden hele året, så er der desværre ikke noget at hente på den konto. For pengene til udskiftning af de to motorer har kommunen lånt, og lånet skal afdrages ud af den normale drift.

Færgen blev taget i drift i august 2003.

Denne artikel er publiceret den 2. februar 2012 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

En kommentar

  • jesper von staffeldt

    Ps ! Orø : Den nye Musik- & Kulturforening holder møde i Værestedet i Orøhallen søndag d.5.2 kl. 10

Leave a Reply