Workshop med fokus på flere Orø-boere

18 øboere var mødt op på Orø skole for at give deres bidrag til : BlivØbo.nu


18 engagerede øboere var søndag mødt op på Biblioteket på Orø for at planlægge hvordan der kan skaffes flere nye beboere til øen.

Søndagens workshop var indledningen til bosætningeskampagnen BlivØbo.nu, som er et samarbejde mellem Orø, Sejerø, Nekselø, Agersø, Omø, Femø, Fejø og Askø.

Beboerforeningens formand Kristian Krøger bød velkommen og fortalte, at der tidligere havde været lignende kampagne, men dengang var målsætningen, at få så mange som muligt til at besøge de 27 småøer, og der havde været gratis underholdning af enhver art. Formålet med denne kampagne er, at man på selve bosætningsdagen, den 12. maj 2012, vil få fat på de familier, som seriøst overvejer at bosætte sig på en ø og få skabt kontakt til familier eller kontaktpersoner på øerne, som kan fortælle og vise rundt den 9. juni 2012 – og dermed måske medvirke til, at nye familier ender med at bosætte sig på øen.

Der var mange spændende forslag og ideer til, hvordan man kan gøre opmærksom på kampagnen og måske få potentielle øboere til, at blive interesseret.

Et forslag gik på, at lave en stand på Gl. Torv i København d. 12. maj og dele flyers ud på Strøget. Et andet var, at man måske kunne lave et “juletog” med kampagnens logo, som kunne køre op og ned ad Strøget og køre interesserede til standen på Gl. Torv.

Der er en økonomisk ramme på 40.000 kroner, som dækker den fælles kampagne – dvs. strøm, toiletfaciliteter, roll-up banner og brochurer. Hvad Orø derudover byder ind med, skal dækkes af Beboerforeningens egen kasse.

Sognepræst Kirsten Schmidt vil søge om tilladelse til at gå rundt i præstekjole og fortælle om Orø – sammen med nuværende og tidligere konfirmander – for på den måde at få kontakt til unge mennesker.

Henrik Persson, Enghaven, tilbød at udlåne et stort partytelt, der kan opstilles på brosten. Teltet er i sektioner og kan varrieres i størrelse.

Kristian Krøger nævnte, at øen Furs tilflyttere primært kommer fra velstillede byer i Nordsjælland. Så han mente, at det måske ville være hensigtsmæssigt at markedsføre Orø f.eks. i Roskilde, Hillerød og Frederikssund den 12. maj.

Et forslag var også, at alle deltagerne i kampagnen skal være “uniformerede”, f.eks. i vest eller T-shirt, så man tydeligt kan se, hvem de er.

Der blev nedsat nogle arbejdsgrupper, som bl.a.kom med endnu flere idéer til kampagnen; flyers om Orø, øens historie og fordele ved at bo på øen, idéer til indrettelse af stand om Orø og indragelse af øens erhvervsliv i kampagnen.

Deltagerne var enige om, at arbejde videre med kampagnen.

Leave a Reply