Ombudsmanden vil ikke foretage sig noget i Skarridsø-sagen

Ombudsmanden vil ikke foretage sig noget i sagen om Skarridsøhjemmet.


Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen har gennemgået den eksterne undersøgelsen af Skarridsøhjemmet og konkluderer i et brev til Holbæk Kommune, at han ikke vil foretage sig mere i sagen.

Ekstra Bladet skrev i starten af august om svigt og vanrøgt på Skarridsøhjemmet i Jyderup. I den forbindelse bad Holbæk Kommune Kommunernes Landsforening sat til at undersøge om der var hold i Ekstra Bladets anklager. Ombudsmanden bad om at blive underettet om resultatet af KL’s undersøgelse.

Straks rapporten fra KL lå klar, sendte Holbæk Kommune et eksemplar til ombudsmanden. Rapporten gennemgår de omsorgsmæssige, administrative, ledelsesmæssige og personalemæssige forhold på stedet og konkluderer, at der ikke er grund til at kritisere medarbejdere eller ledelsen på Skarridsøhjemmet eller Holbæk Kommune. Samtidig understreger rapporten, at Ekstra Bladets beskrivelser i flere tilfælde er ”stærkt misvisende” og ”en grov fordrejning af de faktiske forhold for beboerne”.

I rapporten kommer KL’s konsulenter med enkelte anbefalinger, blandt andet at rygereglerne bliver indskærpet, og at ledelsen indfører et ekstra sikkerhedstjek af, om alle nyansatte forstår reglerne om medicingivning. Holbæk Kommune har på nuværende tidspunkt fulgt op på samtlige anbefalinger i rapporten.

Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen har gennemgået KL-rapporten og udtaler på den baggrund, at ”Idet jeg går ud fra, at Holbæk Kommune og ledelsen på Skarridsøhjemmet følger op på de konkrete anbefalinger i rapporten, foretager jeg mig ikke mere i sagen”.

Ombudsmandens reaktion kommer ikke som en overraskelse for borgmester Søren Kjærsgaard, men han sætter alligevel pris på den klare udtalelse:

– Ombudsmanden har nøgternt og objektivt gennemgået rapportens 144 sider, og jeg ser hans udtalelse som et klart udtryk for, at han har tillid til, at forholdene på Skarridsøhjemmet er helt i orden.

Læs alt om sagen omkring Skarridsøhjemmet

Leave a Reply