Kommunerne mister milliarder på SKATs inddrivelse af restancer

Flere kommuner - heriblandt Holbæk Kommune mener at SKAT afskriver gæld til kommunerne for hurtigt. Foto: Nationalbanken.

SKAT gør ikke nok for at inddrive penge, borgerne skylder kommunerne, mener borgmestre fra Holbæk, Næstved, Roskilde, Slagelse og Køge. De opfordrer skatteministeren til at gribe ind.

Siden SKAT overtog opgaven med at inddrive borgernes gæld til kommunerne i 2005, er gælden bare vokset. I dag har landets kommuner restancer for milliarder af kroner liggende hos SKAT – penge som kommunerne i stedet kunne have brugt på fx skoler, dagsinstitutioner eller de ældre.

K5-kommunerne – Køge, Næstved, Roskilde, Slagelse og Holbæk – retter nu en direkte henvendelse til skatteminister Thor Möger Pedersen, hvor de opfordrer SKAT til at opprioritere opgaven med at inddrive penge, som borgere skylder kommunerne.

– Vi har simpelthen ikke råd til at undvære de penge, som borgerne skylder os. Det handler om alt fra biblioteksbøder til sager om socialt snyd, hvor borgeren fx har fået udbetalt boligstøtte, som de ikke havde ret til. Samtidig underminerer det folks retsfølelse, når de kan se, at andre bare slipper for at betale, hvad de skylder, siger Køges borgmester, Marie Stærke (A) på vegne af K5-borgmestrene.

SKATS projekt bør ændres
I september lancerede SKAT projekt ”Rent bord”, hvor 20.000 borgeres restancesager behandles. SKAT forventer at eftergive det meste af gælden på kommunernes vegne, fordi borgeren inden for de sidste tre år ikke har været i stand til at betale. Men ofte er der tale om gæld som kommunerne aldrig selv ville have afskrevet – og dermed også penge, som kommunerne nu mister.

I henvendelsen til skatteministeren opfordrer de fem borgmestre på det kraftigste til, at ”Rent bord” erstattes af mere konstruktive tiltag, som reelt bidrager til at nedbringe borgeres gæld til kommunerne.

– Det er vores klare opfattelse, at der er tale om et kosmetisk afskrivningsprojekt, som alene har til formål at nedskrive kommunernes samlede tilgodehavender i statistikken, skriver borgmestrene fra Holbæk, Næstved, Roskilde, Slagelse og Køge i brevet til skatteminister Thor Möger Pedersen.

K5-kommunerne fremlægger i deres henvendelse til ministeren en række konkrete eksempler på krav, som kommunerne har modtaget retur fra SKAT til afskrivning. Eksempler, hvor kommunerne mener, at SKAT foretager uretmæssige afskrivninger af beløb, som kunne være inddrevet. Det drejer sig fx om gæld for personer, som pt. er på SU eller på barsel, men som i nær fremtid må forventes at få mulighed for at betale, og bedragerisager, hvor kommunerne gerne vil fastholde restancen som led i kommunens indsats mod socialt snyd.

Eksempler: De slap for at betale

Eksempel 1
En 25-årig studerende skylder kommunen 9.445 kr. vedrørende for meget udbetalt boligsikring. Pågældende vurderes ikke at have haft betalingsevne de sidste tre år, da pågældende har været på SU. SKAT afskriver kravet med henvisning til Inddrivelsesloven § 16.

Kommunen ser ikke inddrivelsen som formålsløs eller forbundet med uforholdsmæssige omkostninger at fortsætte, da det må forventes, at pågældende inden for de næste par år kommer i arbejde.

Eksempel 2
En 25-årig kvinde har gennem de sidste par år fået tre børn. Hun har aldrig betalt for børnenes pasning. Hun skylder kommunen 34.800 kr. for daginstitution og 5.250 kr. i gebyr. Moren vurderes ikke at have haft betalingsevne de sidste tre år, da hun har været på barselsdagpenge. SKAT afskriver gebyrerne med henvisning til Inddrivelsesloven § 16.

Kommunen ser ikke inddrivelsen som formålsløs eller forbundet med uforholdsmæssige omkostninger at fortsætte, da det må forventes, at moren inden for de næste par år kommer i arbejde igen.

Eksempel 3
En 37-årig er mistænkt for socialt bedrageri af kommunen for 70.000 kr. Kommunen har sendt sagen til inddrivelse hos SKAT. Pågældende vurderes ikke at have haft betalingsevne inden for de sidste tre år. SKAT afskriver kravet med henvisning til Inddrivelsesloven § 16.

Kommunen ser ikke inddrivelsen som formålsløs eller forbundet med uforholdsmæssige omkostninger at fortsætte. Kommunen mener derimod, at afskrivningen modarbejder indsatsen mod socialt bedrageri.

Eksemplerne stammer fra K5-Kommunerne

Denne artikel er publiceret den 22. december 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply