Skoleafdelingernes daglige ledere er fundet

Denne artikel er publiceret den 20. december 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Som et led i den kommende nye skolestruktur har Holbæk Kommune besat langt de fleste stillinger som daglig leder i de otte distrikters skoleafdelinger. De sidste fire afdelinger vil i løbet af foråret få sat navn på deres daglige leder. I organiseringen af de daglige ledere har kommunen lagt stor vægt på lokalkendskab til afdelingerne.

Langt størstedelen af ansøgerne til stillingerne som daglige ledere er blevet ansat i den skoleafdeling, som de pt. er skoleleder eller mellemleder for. Og det er chefen for almene tilbud til børn og unge, Pia Hjørtoft, rigtig godt tilfreds med.

– For at den nye skolestruktur kommer til at fungere er det blandet andet vigtigt, at der i det nye skoleår bliver sikret en kontinuitet i skoleafdelingerne. Vi har derfor lagt stor vægt på, at de daglige ledere så vidt muligt har et godt kendskab til den enkelte skoleafdeling og området omkring. På den baggrund glæder det mig utroligt meget, at så mange af de nuværende skoleledere og mellemledere har valgt at fortsætte deres gode arbejde og har sagt ja til at blive daglig leder, siger hun og forklarer, at ansættelsen af de daglige ledere er sket i en tæt proces med de nyligt udpegede skoleledere.

De daglige ledere i nært samarbejde med medarbejdere og forældre
De otte skolelederes primære fokusområde bliver at tage sig af økonomi og sikre en strategisk udvikling af deres distrikt. Mens de daglige lederes fokus vil være på den daglige, nære ledelse i den enkelte skoleafdeling.

Helt konkret vil de daglige lederes primære opgaver bl.a. være den daglig personaleledelse af lærere, pædagoger og administrativt personale, det pædagogiske arbejde, kommunikation med medarbejdere og forældre, forældresamarbejde, samarbejde med SFO-leder og ansvar for skoleafdelingens budget.

Frem til den nye ledelsesstruktur formelt træder i kraft 1.august 2012 vil de nyudpegede ledelsesteam i en glidende overgang begynde at tage fat på deres nye opgaver.

Holbæk Kommune skyder denne proces i gang med et seminar for skoleledere og daglige ledere den sidste uge i januar. Her vil de nye ledere for første gang skulle arbejde i deres nye konstellationer.

17 af de 21 skoleafdelinger har fået følgende daglige ledere:

Kundby

Annette Bluhme

Svinninge

Henning Hansen

Tuse

Jens Peter
Jensen

Hagested

Dorte Kold

Udby

Christian
Thyrring

Nr.
Jernløse

Ledig

Undløse

Jens
Spaanheden og Bjarne Møller Pedersen

Knabstrup

Ledig

Vipperød

Lis Thrane
Hansen

Ågerup

Ole Danielsen

Tølløse

Yvonne Pedersen

Stestrup

Henning M.
Jørgensen

Ugerløse

Jannik Walentin

St.
Merløse

Ledig

Jyderup

Pia Traugott

Kildebjergskolen

Thorvald Larsen

Bjergmarkskolen

Ann Rose Busch

Østre

Kirsten Staxen

Absalonskolen

Michael Larsen

Orø

Ledig

Læs også: De nye skoleledere er fundet

Leave a Reply