Nyt projekt sender førtidspensionister i job med løntilskud

Denne artikel er publiceret den 13. december 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Et nyt projekt i Holbæk Kommune tilbyder førtidspensionister i beskyttet beskæftigelse at blive ansat i job med løntilskud frem for det sociale tilbud de nu modtager.

Arbejdsforholdene bliver de samme, men ændringen betyder, at borgerne går fra at være indskrevet i et kommunalt tilbud til at være ansat i kommunen.

Projektet går i gang 1. januar 2012, og i første omgang er det 30 borgere, som er tilknyttet projektet, som foregår på frivillig basis.

Alle borgerne får, på grund af forskellige former for nedsat funktionsniveau, førtidspension. Men i øjeblikket arbejder de typisk 20 – 25 timer om ugen i beskyttet beskæftigelse og får et vederlag som betaling. De fleste af de 30 borgere arbejder i kommunens beskæftigelsestilbud som Kommunekram eller på Socialt Arbejdsmarkedscenter, men nogle stykker arbejder i Kvickly i Holbæk, mens andre blandt andet udfører sæsonarbejde hos Lykkeberg Sild i Hørve.

Selvom de 30 borgere nu formelt set bliver ansat i kommunen i et job med løntilskud, så betyder ændringen ikke noget for deres hverdag på arbejdet:

– Borgerne i projektet arbejder fortsat det samme sted, med de samme kollegaer og har de samme mentorer tilknyttet. Forskellen er, at de ved at blive ansat i kommunen i et job med løntilskud får forbedret deres arbejdsvilkår med bl.a. betalte pauser og løn i ferie og under sygdom, fortæller projektleder Palle Horne Jensen, der også er ansvarlig for kommunens tilbud om beskyttet beskæftigelse.

Tættere på arbejdsmarkedet
Projektets hovedformål er at rykke de borgere, der nu deltager i beskyttet beskæftigelse, tættere på arbejdsmarkedet.

– Der har historisk været gode faglige og menneskelige grunde til at tilbyde disse borgere socialt tilbud om beskyttet beskæftigelse. Men nu er tiden inde til, at en del af disse borgere inkluderes i det almindelige arbejdsliv, og på vilkår der ligner de ordinære så meget som muligt, siger Kenny Jensby, formand for Udvalget for Erhvervs og Beskæftigelse.

Han understreger samtidigt, at en integration af denne type borgere i arbejds- og samfundslivet kan være værdifuldt for den enkelte og profitabelt for samfundets drift og udvikling.

Borgerne skal rykke sig personligt
Kommunen har et håb om, at flere virksomheder kunne få lyst til at ansatte flere borgere på særlige vilkår. Erfaringerne fra Kvickly og Lykkeberg Sild er, ifølge Holbæk Kommune, rigtig gode. De konkrete borgere yder en arbejdsindsats hos virksomhederne, samtidig med at de får styrket deres arbejdsidentitet og livskvalitet.

Men uanset hvor projektdeltagerne arbejder, så er deres trivsel og livskvalitet i fokus. Ligesom det er vigtigt, at projektdeltagerne rykker sig personligt og udvikler deres kompetencer:

– Den enkelte borger, der rykker nærmere en almindelig jobfunktione, vil stadig have behov for støtte i sin arbejdshverdag, og vi vil fortsat have fokus på, at den enkelte arbejder med at styrke sine arbejdsrelaterede færdigheder, sin selvstændighed og sit medborgerskab, siger Louise Richelieu, der er formand for Udvalget for Voksne. Hun slår samtidigt fast:
– Selvom arbejdsevnen er nedsat, er disse borgernes arbejdsindsats lige så værdifuld for samfundet, som den andre yder på arbejdsmarkedet.

Leave a Reply