Tølløse får kæmpe børneinstitution

Holbæk Kommune er gået i gang med de indledende forberedelser til en ny, moderne børneinstitution i Tølløse.

Tølløse har en række gode børneinstitutioner, men desværre er flere af dem i en dårlig stand og lokalestørrelserne er ikke tidssvarende. En renovering af institutionerne vil ikke gøre dem nye og tidssvarende, og omkostningerne vil være højere end at bygge en ny institution.

Derfor vil Holbæk Kommune bygge en helt ny, moderne institution i Tølløse med faciliteter, der kan danne rammer om aktiviteter. Om den nye institution kommer til at afløse to eller tre eksisterende er endnu uvist. Ligesom det ikke er klarlagt, hvornår byggeriet bliver sat i gang. Kommunen ved dog, at den nye institution kommer til at minde om Undløse Børnehus, der i 2009 med succes netop afløste to ældre og mindre institutioner.

Undløse Børnehus har 110 pladser, og den nye institution i Tølløse bliver på samme størrelse.

Stor institution en fordel
Formanden for Udvalget for Børn, Agnete Dreier mener, at det er en fordel med en stor institution hvor der er samlet flere personaleressourcer i forhold til en lille:

– At bygge en stor institution i Tølløse giver god mening rent økonomisk. Men det giver samtidigt nogle rigtig gode rammer for den pædagogiske udvikling. Det kan give en større faglighed, fordi der er flere kolleger at spare med. Og en stor personalegruppe gør også, at der kan arbejdes med rummelighed på en anden måde. Samtidigt giver en stor personalegruppe en fleksibilitet i forhold til at kunne dække hinanden ind, siger hun.

Informationsmøde
I aftes var forældre og medarbejdere fra dagspleje og børneinstitutioner i Tølløse inviteret til informationsmøde om den nye institution.

Også bestyrelsen for børnedistriktet i Tølløse samt forældrerådene i Troldehytten, Kernehuset, Spiren, Firkløveren, Solgården og dagplejen var inviteret, ligesom områdets pædagogiske ledere samt medarbejderudvalg og tillidsrepræsentanter var det.

Nu går der en proces i gang, hvor Holbæk Kommune blandt andet skal afklare, hvordan den nye institution skal se ud, og hvad den skal kunne. Distriktsbestyrelsen i Tølløse vil blive involveret i denne proces.

Denne artikel er publiceret den 24. november 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply