26. maj 2024

LEVs formand Sytter Kristensen syntes KL's rapport mest af alt er et partsindlæg.

LEVs formand Sytter Kristensen syntes KL's rapport mest af alt er et partsindlæg.

Formanden for Landsforeningen LEV kalder rapporten om Skarridsøhjemmet for “lidt af et parts indlæg” og undrer sig over konklusionerne i rapporten.

Hos foreningen LEV undrer man sig over de skråsikre konklusioner, som konsulenterne hos Kommunernes Landsforening er kommet frem til i rapporten om Skarridsøhjemmet i Jyderup.

Rapporten, der blev lavet på foranledning af Holbæk Kommune efter en række kritiske artikler i Ekstra Bladet i august, blev offentliggjort sent onsdag aften.

På 145 sider gennemgår konsulenterne en række af de anklager mod personale og ledelse på Skarridsøhjemmet, som var med i Ekstra Bladets reportage. Det drejer sig bl.a. om svigt i den grundlæggende hygiejneomsorg, manglende fokus på handleplaner i det daglige arbejde, overmedicinering og pacificering, utilstrækkeligt ledelsesmæssigt tilsyn og opfølgning mv.
Konsulenternes konklusioner baserer sig først og fremmest på interview med ledelse og medarbejdere på Skarridsøhjemmet, kommunens socialdirektør, samt på gennemgang af diverse skriftlig dokumentation, fx handleplaner, instrukser, tilsynsrapporter, ‘kinabøger’ mv.

Skråsikre konklusioner
På den baggrund afviser konsulenterne over en bred kam, at der var hold i Ekstra Bladets reportage. I et enkelt tilfælde kan der være tale om et svigt i forhold til hygiejne omsorgen, og der skal strammes op på medicinhåndteringen, skriver KL konsulenterne. Men ellers er der intet at komme efter, mener de.

Eksempelvis konkluderer konsulenterne i relation til indsatsen for tre beboere, som var omtalt i reportagen, at “… der er fuld overensstemmelse mellem de anbefalinger, der er givet af eksterne eksperter og systemer og den dagligdag, som Skarridsøhjemmet tilbyder de tre beboere og som de støttes i at modtage.” (S. 131). Samme håndfaste konklusion finder man i relation til Skarridsøhjemmets støtte til beboerne i relation til den personlige hygiejne, hvor konsulenterne konkluderer, at “… der er overensstemmelse mellem det erklærede værdigrundlag om støtte til beboernes personlige hygiejne og den anvendte praksis” (s. 134).

LEVs landsformand Sytter Kristensen er generelt forbløffet over KL konsulenternes skråsikre konklusioner:

– Det er lidt mystisk for mig, hvordan KL’s konsulenter kan udtale sig så bombastisk om ‘hverdagen’ eller om ‘den anvendte praksis’. Hvilken viden om ‘hverdagen’ baserer de egentlig det på? Det er fint, at vi nu også har personalets og ledelsens udlægning, men at ophæve det til objektiv sandhed, er nok at stramme den, siger Sytter Kristensen.

– KL-rapportens grundlæggende påstand er indirekte, at Ekstra Bladets reportager var fri fantasi – grebet ud af den blå luft. Logikken er, at personalet og ledelsens udsagn i interviewene er sande – hvorimod journalistens udsagn på baggrund af observationer er falske. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Men jeg synes, KL’s konsulenter og Holbæk Kommune mangler at forklare, hvorfor det nødvendigvis hænger sammen på den måde, siger Sytter Kristensen.

Svækket troværdighed
Holbæk Kommunes formål med undersøgelsen var at få en ekstern og uvildig vurdering af sagen. Til det formål valgte man KL til at stå for undersøgelsen. Det valg var LEV meget kritiske over for, da KL jo er interesseorganisation for kommunen – derfor ville der automatisk være tvivl om uvildigheden af undersøgelsen.

Sytter Kristensen synes, at den rapport, som nu er kommet, bekræfter denne bekymring:

– Jeg har hele tiden være bekymret for troværdigheden af undersøgelsen. Men det ville man ikke lytte til i Holbæk. Nu har vi så en rapport, som fremstår som lidt af et partsindlæg – i hvert fald når det gælder konklusionerne. Det synes jeg ikke, sagen er tjent med, slutter formanden for Landsforeningen LEV.

Læs også: Udvalgsformand svarer på kritik: 100 eksperter mod én journalist

Se også: Alle artiklerne på Holbaekonline.dk om Skarridsøhjemmet

2 thoughts on “LEV-formand: rapport fremstår som partsindlæg

  1. Det er en værkværdig indfaldsvinkel Sytter Kristensen fra LEV har til tingene. Det virker nærmest, som hun håber, at forholdene ikke er i orden på Skarridsøhjemmet. I stedet for at glæde sig over, at der ikke var kød på Ekstrabladets artikler, så stiller hun spørgsmålstegn ved alt. Prøv dog at vende tingene på hovedet, og glæd dig over, at der er styr på tingene på Skarridsøhjemmet, og at der straks blev sat en undersøgelse i gang, da der blev stillet spørgsmålstegn ved forholdene.

    Carsten Andersen
    gruppeformand for V
    Holbæk Byråd.

  2. Nej – Carsten Andersen jeg er skuffet og vred. Der står i KL konsulenternes raport vedr. Skarridsøhjemmet at, spørgsmål blev sendt i forvejen til de ansatte, der taler med hinanden, ledelse og chef, der giver de ansatte MUNDKURV på om det negative – ellers venter en tjenestelig samtale eller fyreseddel. Sådan er det i Holbæk Kommunes plejesektor. Og du, Carsten Andersen, ved at det foregår sådan. Hvem af Jer på rådhuset TØR gøre noget ved det. Til tidligere og nuværende ansatte i Holbæk Hommunes Hjemmepleje/Plejehjem – stå frem og fortæl om Jeres dårlige oplevelser og kun de dårlige. TÆNK på de uskyldige, der ikke tør eller kan sige noget af angst for repræsalier, de ældre, demente og handikappede, ja det gælder også mange pårørende. Det kan ikke være rigtigt med den tavshed omkring vores svageste i samfundet, HVEM PASSER PÅ DEM??!! Tidligere hed det at, personalet var GÆST i borgernes hjem – nu hedder det, at det er de ansattes ARBEJDSPLADS. Hvor er respekten for de svage og hvor er de personer der tør stå frem og kræve at de vil udføre en MENNESKE-VÆRDIG pleje/behandling. Markuler de kørelister og ansæt personale/chef med de 4H. FOA fagforening, hvorfor sidder I i lommen på Holbæk Kommune – I tør heller ikke gøre noget, medlemmerne betaler mange penge om måneden for ingenting!!
    Inge Merete Christensen. Tidl. ansat sygehjælper i Holbæk Kommune

Comments are closed.