Kæmpe kontrolaktion i trafikken

Arkiv foto: Rolf Larsen.


Midt- og Vestsjællands Politi gennemførte sammen med SKAT en større kontrolaktion i Odsherred, Holbæk og Lejre.

I løbet af syv timer i tidsrummet 1430 – 2130 gennemførtes kontroller 18 steder Odsherred, Holbæk og Lejre kommuner.

Til den store aktion var der indhentet mandskab fra Københavns Færdselspoliti, Vestegnens Færdselspoliti, Sydsjælland og Lolland-Falster Færdselspoliti.

I alt 1.971 køretøjer blev kontrolleret og der blev skrevet 126 politirapporter, som fordelte sig på følgende sagsområder:

14 spirituspåvirket trafikanter i bil
3 spirituspåvirket trafikanter på knallert
1 håndholdt mobiltelefoner
22 fejl og mangler på køretøjer
1 ulovlig knallert
12 kørte uden at have erhvervet kørekort
2 kørte uden at have kørekort til den pgl. kategori
16 kørte uden at have medbragt kørekort
26 kørte uden at anvende sikkerhedssele
5 blev skrevet for overtrædelse af særlov
5 overtrædelser af registreringsbekendtgørelsen
3 børn uden anvendelse af sikkerhedssele
1 kørte uden knallertbevis
2 kørte uden korrekt kørekortkategori
2 som kørte personbil på trods frakendte kørekort
1 blev skrevet for andre færdselslovsovertrædelser (cykler u. lys mv.)
2 kørte uden lovpligtig ansvarsforsikring
2 køretøjer, som ikke var mødt til syn
2 kørte erhvervsmæssig buskørsel uden diverse tilladelser.
2 ansvarsforsikring ikke holdt i kraft.
2 ADR farligt gods.

Denne artikel er publiceret den 4. november 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply