Alle er enige: Historisk budgetaftale

Denne artikel er publiceret den 13. oktober 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Hvis der er een ting, som samtlige partier i Holbæk Byråd er enige om, så er det, at budgetaftalen 2012-15 er historisk. Det er første gang, at samtlige partier i byrådet har skrevet under på en budgetaftale.

Onsdag aften var budgetaftalen til 2. behandling i byrådet.

Borgmester Søren Kjærsgaard kaldte det en historisk aften og udtrykte glæde ved, at alle partierne denne gang var samlet om budgettet.

S: Et skridt i den rigtige retning
Socialdemokraternes gruppeformand Sine Agerholm gjorde opmærksom på, at man i socialdemokraterne var grundlæggende uenige om den måde, som de borgerlige og SF sidste år skaffede balance i budgettet, nemlig ved store nedskæringer. Men, at hun “tog hatten af” for at de stod ved deres besparelser. Sine Agerholm kaldte budgettet for “et stort skridt i den rigtigte retning” og glædede sig over, at udvalgene har været brugt i budgetforhandlingerne. En process, som hun mente “kvalificerede beslutningerne” og som hun håber man kan bruge fremover.

Venstre: Tegner godt for fremtiden
Venstres Carsten Andersen konstaterede at stemningen var en ganske anden i år, end sidste år, da budgettet var fuld af besparelser.

– Vi fik mange øretæver, men det var en klog beslutning, sagde han om sidste års nedskæringer, som han kaldte “førstehjælp for ikke at drukne i underskud”.

Han fremhævede, at kommunens nye økonomistyringssytem har gjort det lettere at have styr på hvad der bruges og hvad der ikke bruges, samt til at tage højde for ændringer i økonomien.

Carsten Andersen sagde det var tid til at se fremad og han mente, at socialdemokraternes deltagelse i budgetaftalen tegner godt for fremtiden.

SF: Vi vil fremtidssikre kommunen
SF’s Louise du Plessis de Richelieu var godt tilfreds med, at der var “kommet styr på styringen” (af økonomien -red.) og at der således ikke var dukket nogen overraskelser op i 11. time.

Hos SF ville man også se fremad:

– Vi vil fremstidssikre kommunen; Vi vil se sundere befolkning og bedre uddannet befolkning. Personalet skal være klædt bedst muligt på, sagde Louise du Plessis de Richelieu og fremhævedet, at det er vigtigt med velfærdsteknologi og kompetence udvikling.

Styr på Færgens budget – men ingen penge til juletræer
Dansk Folkepartis John Harpøth fremhævede det nye budgets betydning for Klima- og Miljøudvalget, hvor han selv er formand. Budgettet blev sidste år beskåret med 12 mioner kroner på hans område, men i år er der sat penge af til forskellige ting.

Han frehævede bl.a. at aftensejladsen med Orø-Holbæk Færgen fastholdes, at budgettet tilpasses så det kan indeholde udgifter til færgens daglige vedligeholdelse, at den udskiftning af motoren som forventes afholdt i 2012 eller 2013 finansieres med lån og at underskuddet på ca. 1,2 mio. kroner i indeværende år ikke bliver overført, men dækket ind af en tillægsbevilling. Færgens budget tilføres 400.000 kr. i 2012 og 300.000 kr. i årene fremover.

Han var bl.a. også glad for, at der er bevilget penge til udvikling af Åmosen, til udskiftning af sluseportene ved Audebo-dæmningen, at der er afsat penge til at lukke Ahlgade i forbindelse med forskellige arrangementer. Juletræerne var der ikke penge til, så dem mente John Harpøth, at handelsstandsforeningen måtte betale, som en slags “noget for noget”, nu hvor der er bevilget penge til lukning af Ahlgade.

Konservative: Økonomisk krise påvirker Holbæk
Kenny Jensby fra De Konservative gjorde opmærksom på, at Danmark er i en økonomisk krise og det også påvirker Holbæk. Og så glædede han sig over, at man nu kunne blive enige om et budget uden skattestigninger og uden besparelser, fordi der sidste år kom styr på økonomien.

Jensby mente, at man ved digitalisering og effektivisering kan få samme serviceniveau for færre penge og så spurgte han retorisk, om flere opgaver skal udliciteres.

Radikale: Et budget uden besparelser
Det Radikale Venstres enlige medlem af byrådet Emrah Tuncer sagde, at det lover godt for fremtiden, at alle vil tage et ansvar.

– Vi har fået tæsk for sidste års besparelser. Det var ikke sjovt, men nødvendigt, sagde Emrah Tuncer og fortsatte:

– Nu kan vi gennemføre dette års budget uden besparelser.

S: Vi vil stadig være umulige
Socialdemokraten Jørgen Topsøe ville ikke lade 5-partigruppen (V, C, O, R + F) slippe helt så let.

– Jeg syntes det er dejligt vi er i en situation, hvor vi får et fælles forlig, sagde Jørgen Topsøe og fortsatte:

– Men vi agter stadig at gå ind og påpege ting vi finder urimelige og vi vil stadig være umulige.

Hans partikollega Finn Martensen roste at borgmester Søren Kjærgaard og Sine Agerholm havde sat sig sammen og var glad for Socialdemokraternes indflydelse på budgettet:

– Jeg kan se vi har nogle aftryk, også selvom de ikke er så store.

Borgmester Søren Kjærsgaard afsluttede punktet med at opsumere og fremvise budgetaftalen med alle partiernes underskrifter, og så takkede han byrådets medlemmer for en god debat.

Leave a Reply