Abildgården: Socialchef erkender problemerne

Ledelsen på Abilgården er øjeblikkelig skiftet ud efter skærpet tilsyn.

Socialchefen i Holbæk Kommune, Jan Christensen, erkender problemerne og understreger, at kommunen er i gang med en omfattende oprydning på Abildgården.

– Da jeg – af pårørende, medarbejdere og områdeleder – blev gjort bekendt med at tingene på stedet ikke fungerede efter hensigten, iværksatte jeg med det samme et skærpet tilsyn med Abildgården. Dette for at få alt frem i lyset med henblik på en mere systematisk handleplan, fastslår Jan Christensen og uddyber:

– Jeg kan nu konstatere, at det er et meget problematisk billede, som viser sig. Ikke mindst dokumenterer tilsynsrapporten ledelsesmæssige svigt af en sådan karakter, at den hidtige ledelse øjeblikkeligt er blevet skiftet ud og erstattet med en ny.

Socialchefen garanterer, at der vil blive handlet på samtlige af de påbud, som der er i tilsynsrapporten:

– Der foreligger således allerede nu en handleplan for den videre oprydning. For det er afgørende, at beboere og pårørende kan føle sig trygge ved Abildgården.

Onsdag holdt socialchefen og områdelederen et møde med de pårørende på Abildgården, hvor tilsynsrapporten og de videre tiltag blev drøftet.

Læs alle artiklerne om Abildgård-sagen her

Leave a Reply