Orø skole og børnehus vil samarbejde med Østre Skole

Orø Skole (billedet) vil hellere samarbejde med Østre Skole, end være en afdeling unde Absalonskolen. Foto: Jesper von Staffeldt.

I sidste uge sendte Orø Skole og Børnehusets bestyrelse sit høringssvar omkring skolestrukturen til Holbæk Kommunen.
Af det fremgår det, at man foretrækker at samarbejder med Østre Skole fremfor Absalonskolen, som var kommunens forslag.

Bestyrelsen har taget stilling til den matrikelmodel i den nye skolestruktur, der vil gøre Orø Skole (og børnehuset) til en afdeling under Absalonskolen i Holbæk.
Men bestyrelsen har taget opfordringen om nytænkning fra debatten op og kommer i stedet med et forslag til, at Orø Skole og Østre Skole i Holbæk fremover samarbejder.

– Et samarbejde mellem de to skoler vil højne kvaliteten af undervisningen på de to skoler og udvide elever, forældre og medarbejderes horisont og kendskab til vores nærområde, siger formand for bestyrelsen på Orø Skole og børnehus Nol Wijnhold og fortsætter:

– Med et samarbejde kan det der også tænkes et udvidet samarbejde med Orø Strand, som både Orø Skole og Østre Skole i forvejen modtager elever fra.

– Samlet set en videndeling, udveksling og synergi mellem ø og by, siger Nol Wijnhold.

Få elever vælger Absalonskolen
Orø Skole har hidtil hørt under Absalonskolen, men kun få elever har valgt Absalonskolen, når de skulle videre fra Orø Skole efter 6. klasse. I stedet har de søgt privatskoler. Det fremgår af bestyrelsens høringssvar.

Allerede samarbejde med Østre Skole
Der har været dialog mellem Østre Skole og Orø Skole om et samarbejde, der bl.a. kunne handle om de naturfaglige emner, idræt, kulturelle aktiviteter, hytteture og venskabsklasser, der kan knytte børnene sammen.

Også Østre Skoles størrelse spiller ind, i bestyrelsens ønsker om et samarbejde. Østre Skole ikke lige så stor og voldsom at flytte over til som Absalonskolen, når man kommer fra et lille trygt miljø på Orø. Det forudsætter dog, at overbygningen bevares på Østre Skole.

Bestyrelsen på Orø Skole og børnehus er ikke tilfredse med det høringsmateriale som har været sendt ud, bl.a. fordi, det ikke giver noget klart svar for hvordan fremtiden former sig omkring Børnehuset. Af den grund foreslår bestyrelsen at man fortsætter uændret som en selvstændig enhedsinstitution med en modtagerskole og et forpligtende samarbejde med Østre skole.

Dokumentation: Høringsvaret fra bestyrelsen på Orø Skole og Børnehus (.pdf fil)

Denne artikel er publiceret den 27. september 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply