Undersøgelse af Skarridsøhjemmet tager to måneder

Holbæk Kommune har nu modtaget et udkast til den projektbeskrivelsen af Kommunernes Landsforenings kommende undersøgelse af forholdene på Skarridsøhjemmet.

I projektbeskrivelse har KL’s Juridiske Kontor beskrevet hvordan man vil gennemføre undersøgelsen. Herunder at undersøgelsen vil blive delt op i 16 temaer. Det er temaer som fx ”Handleplan for beboer”, ”Medicinering” og ”Ansattes rygning”.

Men det er også temaer, der handler om de konkrete personsager, der er blevet nævnt i mediedækningen af sagen. Det betyder, at undersøgerne fra KL vil komme til bunds i påstandene om, at konkrete beboere på Skarridsøhjemmet har været udsat for omsorgsvigt.

Rent metodisk vil undersøgelsen blive baseret på skriftligt materiale og interviews. Blandt andet vil socialchef og ledelsen af Skarridsøhjemmet blive interviewet enkeltvis. Og det samme gælder tillidsrepræsentanter og ca. 10 medarbejdere, der har haft omsorgsopgaver for en konkret beboer.

Resultater foreligger om to måneder
Det er et omfattende stykke undersøgelsesarbejde, der nu skal i gang, og derfor vurderer KL, at der vil gå to måneder, før undersøgelsens resultater ligger klar.

Borgmester Søren Kjærsgaard er tilfreds med KL’s udkast:

– Med denne projektbeskrivelse har vi nu en køreplan for, hvordan KL’s Juridiske Kontor vil undersøge og afklare, om der har været tale om uacceptable forhold på Skarridsøhjemmet. Og jeg er meget tilfreds med, at det ser ud til, at undersøgelsen vil blive meget grundig. Hver en sten vil blive vendt, fastslår Søren Kjærsgaard.

Læs alle artiklerne om Plejeskandalen på Skarridsøhjemmet

Denne artikel er publiceret den 12. august 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

En kommentar

  • Jens Kristensen

    Det virker som om at man hos Holbæk Kommune har fundet et godt værktøj til at neddæmpe kritikken og måske helt lægge den i glemmeskuffen.

Leave a Reply