Brugte 1,3 mio. kroner på rejser, møder og repræsentation

Sidste år brugte byrådet og den administrative topledelse i Holbæk Kommune mere end en million kroner til rejser, møder og repræsentation. Borgmesteren kalder det “økonomisk mådehold”.

Borgmester Søren Kjærsgaard er godt tilfreds med udgiftsniveauet til rejser, møder og repræsentation. Arkiv foto: Rolf Larsen.


Nye tal viser, at ud af de samlede kommunale driftsudgifter på i alt 4,9 mia. kroner sidste år har de 31 medlemmer i byrådet samlet set brugt 1,1 mio. kroner på møder, kurser, rejser og repræsentation. Dertil kommer et forbrug på ca. 260.000 kroner, som kommunaldirektøren og de fire direktører tegner sig for. Det er ifølge opgørelsen mindre end i 2009 og det er borgmester Søren Kjærsgaard godt tilfred med.

– Jeg kan konstatere, at Holbæk Kommune på alle niveauer af organisationen generelt udviser økonomisk mådehold. Også når det kommer til byrådets udgifter til fx forplejning, konferencer og blomster/gaver i forbindelse med diverse mærkedage, fastslår Søren Kjærsgaard med henvisning til en dugfrisk opgørelse over forbruget i 2010 på repræsentations- og mødekontoen, siger borgmesteren og fortsætter:

– Naturligvis vil der altid være udgifter af denne karakter forbundet med at drive og udvikle et byråd i en stor, moderne offentlig virksomhed som Holbæk Kommune. Men det er vigtigt, at vi politikere også på denne konto begrænser kommunens forbrug, fastslår Søren Kjærsgaard og uddyber:

– Vores borgere oplever en service, der er under pres i disse år, og vores medarbejdere skal spare og effektivisere. Derfor er det afgørende, at der ikke er uoverensstemmelse mellem byrådets beslutninger og byrådets egne specifikke handlinger. Altså det vi siger, og det vi gør!

Nyt byråd koster penge
Ifølge Søren Kjærsgaard bør det også tages med i betragtning, at det nye byråd trådte til sidste år, og at kun 13 af de 31 politikerne var gengangere fra sidste valgperiode.

– Det er klart, at et nyt byråd med hele 18 nye medlemmer betyder, at der er en masse viden om byrådsarbejdet, som medlemmerne umiddelbart skal tilegne sig. Og det koster typisk ekstra i valgperiodens første år; blandt andet i form af stigende møde- og kursusaktivitet, understreger borgmesteren og fortsætter:

– Alligevel er udgiftsniveauet på byrådets repræsentations- og mødekonto samlet set faldet marginalt i forhold til året før, hvor der ellers kunne forventes en naturlig stigning.

Leave a Reply