Flere ledige i aktivering

Udvalget for Erhverv- og Beskæftigelse besluttede på deres møde i tirsdags at hæve aktiveringsgraden for de ledige fra 50 til 60 procent. Dermed kan kommunen tage toppen af de stigende udgifter til overførselsindkomster, når flere ledige får et aktivt tilbud.

Beslutningen om at hæve aktiveringsgraden betyder, at flere ledige på sygedagpenge, ledighedsydelse og kontanthjælp vil kunne komme i aktivering.

– Med beslutningen kan vi tilbyde de ledige en bedre service. Der kommer ganske enkelt flere varer på hylderne, og de vil opleve en mere aktiv indsats fra start til slut i deres ledighedsperiode. Det er meget positivt, mener Kenny Jensby, der er formand for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse i Holbæk Kommune.

Holbæk Kommune har i forvejen en aktiv beskæftigelsespolitik, og beslutningen om at hæve aktiveringsgraden fra 50 til 60 procent placerer derfor kommunen i toppen over de kommuner, der er bedst til at aktivere de ledige.

Den højere aktiveringsgrad kræver dog investeringer, men ifølge udregninger fra Jobcenter Holbæk vil tiltaget allerede i 2010 give overskud. Kommunen får nemlig refunderet 65 procent af udgifterne, hvis en ledig er i aktivering, mens den kun får 35 procent refunderet, når borgeren er passiv.

– Beslutningen om at hæve aktiveringsgraden kræver investeringer, men på lidt længere sigt kan det faktisk betale sig for os at blive bedre til at aktivere de ledige. Vi forventer at kunne spare 2,3 millioner kroner allerede i 2010 og 7 millioner i 2011. I en periode med store økonomiske udfordringer for kommunen er det naturligvis mere end positivt, at vi på én gang kan forbedre vores indsats, og samtidig spare penge, siger Kenny Jensby.

Kenny Jensby pointerer, at man på grund af krisen har oplevet en stor stigning i antallet af borgere på overførselsindkomster. Gevinsterne ved den hævede aktiveringsgrad bidrager derfor også til at minimere disse ekstraudgifter.

– Det er klart, at stigningen i antallet af arbejdsløse også kan ses på vores udgifter. Derfor er vi nødt til at udvise økonomisk ansvarlighed, og hele tiden kigge på, om vi kan tage toppen af de stigende udgifter til borgere på overførselsindkomster ved at finde midler andre steder. Den hævede aktiveringsgrad er et godt eksempel på de bestræbelser, slutter Kenny Jensby.

Jobcenteret forventer at nå de 60 procent aktiverede allerede i oktober 2010.

Leave a Reply