12. juni 2024
På grund af sporarbejde vil togene køre med store forsinkelser mellem Holbæk og Kalundborg - og holde helt stille i weekenderne.

På grund af omfattende sporombygningmellem Holbæk og Kalundborg vil togene køre med betydelige forsinkelser på hverdage.

Fra mandag morgen kl. 05.00 til fredag aften kl. 20.00 arbejder Banedanmark kun i et spor. Det betyder, at der stadig kan køre tog, men at to tog ikke kan mødes på de stationer, hvor sporarbejdet foregår. Derfor vil passagererne opleve, at togene holder længere tid på stationerne, for at vente på modkørende tog. Det vil normalt være tog i retning mod Kalundborg, der vil vente.
I de uger, hvor togene må holde og vente på hinanden på stationerne, må passagerne regne med et sted mellem 11 og 25 minutter længere rejsetid i retning mod Kalundborg.

I weekenderne vil der slet ikke køre tog på strækningen.I stedet vil der blive indsat busser mellem Holbæk og Kalundborg. Det vil betyde længere rejsetider for Nordvestbanen i ti weekender – fra første weekend i september til anden weekend i november.

Sådan kører busserne:
Busserne kører mellem Kalundborg og Holbæk og standser ved alle stationer undervejs. På tidspunkter med mange passagerer kører der også en hurtigbus mellem Vipperød-Kalundborg og omvendt, som kun stopper i Jyderup undervejs. I Vipperød er der forbindelse mellem hurtigbussen og toget til/fra København.
Med bus i weekenderne kan du regne med, at rejsetiden mellem Holbæk og Kalundborg bliver op til en time længere, hvis du kører med en af de busser, der standser ved alle stationer undervejs. Med de gennemkørende busser tager turen mellem Kalundborg og Vipperød 50 minutter.

Arbejde på fem stationer

En stor del af sporarbejdet foregår på Kalundborg Station, hvor Banedanmark bl.a. skal udskifte i alt tre km spor og forny og renovere i alt 14 sporskifter. Desuden skal der fjernes beton under det gamle oliepåfyldningsanlæg på stationen.

I Regstrup, Mørkøv, Svebølle og Jyderup skal Banedanmark skifte skinner, sveller, skærver og grus i vigesporet. Desuden skal der fjernes nogle blindspor, sporskifter skal fornys, og overkørsler skal renoveres.