Afbrændingsforbud i Holbæk Kommune

Nu indføres der afbrændingsforbud i Holbæk Kommune.

De sidste mange uger har sommervarmen banket ned over landet og ladet regnen vente på sig. Tørken har gjort naturen til en veritabel krudttønde med afbrændingsforbud i det meste af landet til følge – nu også i Holbæk Kommune.

Med virkning fra i morgen, onsdag d. 4. juli kl. 12.00, indfører Vestsjællands Brandvæsen forbud mod al afbrænding i det fri.

Det er den ekstraordinære vejrsituation, som nu har fået brandvæsnet til at indføre forbuddet:

– Vi oplever i øjeblikket en tørke, som vi ikke har set de sidste 25 år, og situationen bliver mere og mere kritisk dag for dag. Samtidig har vi de seneste dage har oplevet en stigning i udrykninger til naturbrande i Vestsjælland, hvorfor vi har besluttet at indføre et forbud mod al afbrænding, siger chef for myndighed og forebyggelse i Vestsjællands Brandvæsen, Lasse E. Hansen.

Stadig tilladt at grille i haven
Forbuddet omfatter afbrænding af halm inkl. frøgræshalm, afbrænding af bål, anvendelse af ukrudtsbrændere og lignende samt anvendelse af grill i naturen.

Det er dog stadig tilladt at anvende grill i private haver, såfremt grillen er placeret på et fast, ikke-brændbart underlag, som fx fliser eller lignende.

Overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde.

Brandvæsnets råd
Naturen er knastør og for at undgå brand i det fri, har Vestsjællands Brandvæsen følgende råd:

– Undlad at smide cigaretskod i naturen
– Undlad at parkere bilen i højt græs, da bilens udstødningssystem kan antænde det tørre græs
– Brug kun grill på et fast, ikke brandbart underlag i lukkede områder, fx villahaver
– Hav altid vand i nærheden, når du bruger grill, så en lille brand hurtigt kan slukkes, inden den breder sig
– Vær ekstra opmærksom ved varmt arbejde i og omkring bygninger, fx ved svejsning af tagpap og lignende arbejdsopgaver
– Rengør høstmaskiner dagligt, så risikoen for brand mindskes mest muligt
– Orienter dig om, hvor der håndslukningsmateriel placeret og sørg for evt. altid at have et par kander med vand, en haveslange eller andet håndslukningsmateriel klar, hvis uheldet er ude

Hvis uheldet er ude

Er uheldet alligevel ude, skal du:

– Ringe til 1-1-2 med det samme, hvis der er opstået brand, der ikke umiddelbart kan slukkes
– Begræns/sluk branden i det omfang det er muligt, indtil brandvæsnet når frem
– Tag imod brandvæsnet og anvis dem vej frem til branden

Skriv et svar