Ældrerådet i Holbæk ønsker at der etableres nyt plejecenter i Holbæk by

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Ældrerådet i Holbæk ønsker at der etableres nyt plejecenter i Holbæk by.

Det er med stor tilfredshed, at Ældrerådet i Holbæk Kommune kan konstatere, at udvalget Ældre og Sundhed ved formanden Jeppe Jacobsen tilkendegiver, at der er behov for flere plejehjemspladser i Holbæk Kommune.
Og at man derfor har et ønske om at udvide kapaciteten.

Det er glædeligt, fordi det naturligt følger de anbefalinger, det afgåede ældreråd tidligere lagde frem, og som hermed bekræftes af det nye ældreråd.

I ældrerådet finder vi, at de nye plejeboliger skal etableres i Holbæk by, fordi det er her, de plejekrævende ældre tilkendegiver gerne at ville bo. Hvilket bekræftes af de os kendte ventelister.

Da en lang række af vore ældre medborgere ikke længere er i stand til at klare en hverdag uden hjælp, og derfor har behov for ganske mange hjemmehjælpstimer, og en større tryghed i hverdagen som et plejecenter kan give, er det vigtigt, at planlægningen af et nyt plejecenter i Holbæk by kommer i gang omgående.

Der er nemlig megen fornuft i, at der bliver etableret nye plejehjemspladser både af menneskelige og økonomiske årsager.
Vi har nemlig ikke råd til andet.

Derfor ønsker vi, at der etableres et nyt plejecenter i Holbæk by.
Og at det sker nu.

På vegne af Ældrerådet i Holbæk Kommune.

Steen-Kristian Eriksen
Formand
Nyvej 3
4440 Mørkøv

Skriv et svar