Ledige kan få mikrolån til start af egen virksomhed

Ledige, der går med en drøm om at blive selvstændige kan fremover låne penge til at etablere sig for af kommunen. Det besluttede Udvalget for arbejdsmarked i går på sit møde.

Et mikrolån er i dansk sammenhæng et lån på 30-50.000 til en person, som har en bæredygtig forretningsidé, men ikke har adgang til at låne penge på markedsvilkår eller gennem netværk. Lånet gives typisk som støtte til opstartsomkostninger som butiksinventar mv. Mikrolån er især kendt fra Indien og andre udviklingslande, hvor mikrolån anvendes til indkøb af fx små maskiner eller råvarer, så en produktion kan startes op mikrolån i denne sammenhæng er helt ned til 5-600 kr. I Danmark har 13 kommuner i øjeblikket ordninger med mikrolån.

Formålet med mikrolån er at få ledige til at blive selvstændig erhvervsdrivende, men herunder også en vurdering af, om en ledig gennem et overskud i egen virksomhed vil være i stand til at betale mikrolånet tilbage. Derfor skal kommunens mikrolån ydes på baggrund af en erhvervs- og markedsmæssig vurdering og bør indeholde iværksætter- og erhvervsrådgivning i regi af den almindelige iværksætterindsats gennem Holbæk Erhvervsforum.

For at kunne komme i betragtning til at modtage et mikrolån, skal den ledige være meget interesseret i at blive selvstændig, have de nødvendige forudsætninger, gennemgå et iværksætterkursus på en uges varighed og så skal den ledige præsentere sin idé for Holbæk ErhvervsForum, der vurderer markedspotentialet og efterfølgende varetager indsatsen omkring iværksætteri.

Derefter udarbejdes en jobplan, hvorigennem der tages praktisk stilling til bl.a. den enkelte borgers forsørgelse undervejs i forløbet. Der er forskellige regler for udbetaling af et mikrolån afhængig af hvilken ydelse den enkelte borger modtager. Derfor organiseres de indledende og tekniske vurderinger i regi af Arbejdsmarkedscenteret, hvorimod udviklingen af forretningsidé mv. organiseres i Holbæk ErhvervsForum.

Ifølge Udvalget for arbejdsmarked, så vurderes målgruppen for mikrolån at være borgere på kontanthjælp, der gennem en revalideringsplan vil kunne opnå selvforsørgelse som selvstændig erhvervsdrivende. Mikrolån bliver dermed et redskab der understøtter de initiativer der tages gennem ”Holbæk i Fællesskab” og omstillingsgruppen ”Alle kan bidrage”.

Skriv et svar