Ungdomsklub får penge til indkøb af USB-stik

Denne artikel er publiceret den 10. juni 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Ungdomsklubben Raketten i Ladegårdsparken har fået tildelt et mindre beløb af Styregruppen for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune.

Pengene kommer fra den særlige integrationspulje og skal bruges til indkøb af USB-stik til brug for computerne i klubbens lokaler.

75 procent af Rakettens brugere er unge af anden etnisk baggrund end dansk.

Leave a Reply