Holbæk Kommune sætter spot på fremtidens folkeskole

Holbæk Kommunes byråd har nedsat et udvalg – ”Projektudvalget – Fremtidens folkeskole” som led i kommunens fokus på uddannelse.

Udviklingsprojektet løber frem til julen 2010. Og baggrunden er, at Holbæk Kommune har en overordnet ambition om, at flere af kommunens unge skal have en uddannelse. For at opfylde denne ambition, kræves der blandt andet en god folkeskole, der vil udgøre et stærkt fundament for de unges videre vej gennem uddannelsessystemet.

Bredt favnende projektudvalg
Projektudvalget er sammensat af en bred vifte af mennesker, der alle har både interesse og indsigt i skoleområdet. Udvalget består således af repræsentanter fra byrådet, skolelederne, medarbejderne, skolebestyrelserne, Familiecenteret og Børnekonsulentcenteret. Og dermed er både den politiske, den faglige og den brugerorienterede indfaldsvinkel til stede.

– Folkeskoleområdet er en kompleks størrelse, så der er mange udfordringer, der skal håndteres. Derfor er det vigtigt, at projektudvalget favner så bredt som muligt. Og som bekendt tænker flere hoveder bedre end ét, så jeg er rigtig glad for, at vi har fået samlet så mange gode kræfter, der alle brænder for at sikre den fremtidige kvalitet i folkeskolen for Holbæks børn og unge, fastslår Agnete Dreier der er formand for Projektudvalget – Fremtidens folkeskole.

Ny målsætning for folkeskolen
Udvalget har til opgave at finde ud af, hvad folkeskolen skal kunne i fremtiden; og på den baggrund opstille en fremadrettet målsætning for folkeskoleområdet med fokus på udvikling og kvalitet. Og opgaven handler endvidere om, at anvise nogle veje til, hvordan den kommende målsætning skal indfris – og hvordan der skal følges op på, at målsætningen rent faktisk bliver til virkelighed.

– Arbejdet i projektudvalget skal altså fastlægge kursen, så vi får de bedste folkeskoler i fremtiden. Fremtiden byder på store udfordringer og det gælder både i forhold til økonomi og i forhold til at kunne rekruttere kompetente medarbejdere. Det bliver derfor nødvendigt at nytænke, effektivisere og prioritere på nogle områder for at skabe plads til udvikling på andre, slutter Agnete Dreier.

Efter nytår vil projektudvalgets arbejde munde ud i en strategi for fremtidens folkeskole i Holbæk Kommune, der efterfølgende skal besluttes i byrådet efter en grundig høring hos alle de parter, der har en aktiv interesse i Folkeskolens fremtid.

Leave a Reply