Skoleteater fortsætter

Udvalget for Kultur og Fritid har besluttet at fortsætte børneteaterordningen i indtil videre et år mere. Dermed får endnu flere elever nu mulighed for at opleve professionelt børneteater på deres egen skole.

Børneteaterordningen i Holbæk Kommune blev sat i gang i 2009, hvor Udvalget for Kultur og Fritid bevilligede 120.000 kr. til børneteater på kommunens skoler. I skoleåret 2009/2010 er der hentet 23 forestillinger til kommunen, og heraf er de 21 blevet opført i efteråret, mens de sidste to blev spillet i Svinninge og Tuse i april 2010.

Udvalget har på deres møde den 3. maj igen afsat 120.000 kr. til børneteater. Dermed er der også i det kommende skoleår mulighed for at invitere elever inden for i teatrets univers.

– Vi vil gerne, at eleverne bliver præsenteret for nogle spændende teateroplevelser, der er tilpasset deres alder og interesser. Udover at give eleverne nogle fælles positive oplevelser er formålet med teaterordningen, at forestillingerne skal kunne bruges i undervisningen. Derfor er der tilknyttet aktiviteter, som for eksempel workshopper, til nogle af forestillingerne. Samtidig vil skuespillernes optræden forhåbentlig sætte gang i tankerne og føre til nogle gode snakke, når eleverne er tilbage i klasselokalerne, fortæller Emrah Tuncer, der er formand for Udvalget for Kultur og Fritid.

Kvalitetsforestillinger i 2010/2011
– Både elever og lærere har været begejstrede for forestillingerne i dette skoleår, og vi vil bestræbe os på at få ligeså gode forestillinger i hus til det kommende skoleår. Derfor har vi, der sidder i det koordinerende udvalg, netop været til børneteaterfestival i Esbjerg. Her var der et stort og mangfoldigt udbud af børne- og ungdomsteater, og vi har allerede nu kontakt til de mest interessante teatergrupper, forklarer Gustav Marqvard, der er formand for det koordinerende udvalg for børneteater i Holbæk Kommune.

Børneteaterordningen er tilrettelagt sådan, at cirka en tredjedel af alle elever får mulighed for at se en teaterforestilling hvert år. Når det kommende skoleår er omme, vil cirka to tredjedele af folkeskoleeleverne således have oplevet en af teaterordningens forestillinger.

Leave a Reply