Undersøgelse skal klarlægge unges drømme og mønstre

En ny undersøgelse skal kaste lys over hvad de unge i Holbæk Kommune går og drømmer om og om hvordan de har det.

Hvad laver de unge i Holbæk? Hvad drømmer de om og hvad er deres forventninger til fremtiden? Det er et par af de spørgsmål, som Ungdomsområdet i Holbæk Kommune nu vil prøve at finde svar på gennem en profilanalyse af kommunens 13 – 19årige borgere.

Kommunens unge er blevet opfordret til at besøge Ungdomsområdet hjemmeside www.lystavlen.dk og besvare et spørgeskema i løbet af januar måned.

Undersøgelsen er inspireret af en lignende undersøgelse, som blev gennemført i 2002/2003 i det tidligere Holbæk Kommune. Her blev der gået i dybden med, hvordan de unges fritid og forbrugsmønstre formede sig, samt hvilke holdninger og værdier det var fremherskende.

Dengang viste det sig, at de unge i Holbæk ikke adskilte sig mærkbart fra unge i resten af landet. At de hovedsageligt lever under gode og trygge rammer, men at de kæmper med de samme problemer, som de fleste andre unge i Danmark. Både når det gælder selvværd og selvmordstanker, og ligeledes at mange har problemer med for eksempel stofmisbrug. Faktisk havde næsten halvdelen af de unge prøvet at tage illegale stoffer.

Nu skal der så ses nærmere på, hvordan billedet ser ud i storkommunen. Har mønstrene ændret sig, eller er der for eksempel geografiske forskelle mellem kommunens lokalområder. Ungdomsområdet håber således på, at kunne skabe et samlet øjebliksbillede af unges livsstil, holdninger og ønsker, som kan give grundlag for en aktiv og fyldestgørende indsats på ungdomsområdet.

Denne artikel er publiceret den 19. januar 2010 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply