Lokalforum Regstrup har lukket sig selv

Lokalforum Regstrups hjemmeside med oplysningen om, at man er lukket. (Screen dump)

Hele bestyrelsen i Lokalforum Regstrup har trukket sig og derved reelt lukket det.

Det fremgår af lokalforummets hjemmeside www.lokalforumregstrup.dk:

“Efter mange frustrationer har bestyrelsen valgt at opløse sig selv og lukke ned for alle aktiviteter.”

En nærmere forklaring på hvilke frustrationer, der er tale om, fremgår ikke af hjemmesiden.

“For god ordens skyld: Vi har ikke modtaget krav, påbud, mundkurve eller hemmelige oplysninger fra kommunen, kommunalbestyrelsen eller borgmesteren.”

Når aktiviteterne er afsluttet overdrages aktiverne til kommunen.

Rent formelt er foreningen Lokalforum Regstrup ikke opløst efter vedtægterne. Skulle nogen have lyst til at fortsætte virket, så kan det ske ved afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling med valg af ny bestyrelse. Man kan dog ikke få hjælp af den nu afgåede bestyrelse, da alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har meldt sig ud.

Skriv et svar