Efter Søren Kjærsgaards farvel: Venstre rokerer om

Carsten Andersen bliver ny gruppeformand for Venstre. Foto: Venstre.
I går skrev vi, at Holbæks tidligere borgmester Søren Kjærsgaard trækker sig fra Kommunalbestyrelsen fordi han har fået nyt job. Det betyder også, at Venstre laver nogle omrokeringer i kommunalbestyrelsesgruppen.

Søren Kjærsgaard vil på kommunalbestyrelsesmødet den 16. maj officielt anmode om tilladelse til at udtræde af kommunalbestyrelsen med udgangen af maj måned, for at kunne tiltræde sit nye arbejde som udviklingsdirektør i Sparekassen Sjælland-Fyn.

Suppleant træder ind
Med Søren Kjærsgaards farvel til kommunalbestyrelsen vil 37-årige Steffen Kisselhegn, der er 1. suppleant, indtræde som nyt medlem kommunalbestyrelsen og dermed i Venstres gruppe.

Steffen Kisselhegn har været medlem af Venstre i en årrække og er aktiv i Venstres kredsbestyrelse, hvor han er formand. Han bor i Jyderup og arbejder som privat kunderådgiver i forsikringsbranchen. Privat er han gift og har to børn.

Ny gruppeformand
Carsten Andersen bliver ny gruppeformand for Venstres gruppe. Samtidig indtræder han i Økonomiudvalget og Havnegruppen, ligesom han bliver 2. viceborgmester. Han fortsætter i Udvalget for Ældre og Sundhed.

Carsten Andersen udtræder samtidig af Udvalget for Klima og Miljø og det særlige Børn- og Ungeudvalg.

Peter Nilsson indtræder i Udvalget for Klima og Miljø og bliver medlem af Bevillingsnævnet. Han udtræder af Projektudvalget for Lokal Udvikling.

Rasmus Brandstrup Larsen fortsætter i de udvalg, som han er medlem af i forvejen, henholdsvis Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse samt Projektudvalget for Unge og Uddannelse.

Morten Bjørn Nielsen fortsætter i Udvalget for Kultur og Fritid. Han udtræder af Bevillingsnævnet og erstattes af Peter Nilsson.

Camilla Hove Lund fortsætter i Udvalget for Børn og Skole, og indtræder i Holbæk Erhvervsforums repræsentantskab.

Steffen Kisselhegn bliver medlem af Projektudvalget for Lokal Udvikling og det særlige Børn- og Unge Udvalg.

Læs også: Søren Kjærsgaard dropper kommunalbestyrelsen og bliver udviklingsdirektør i Sparekassen Sjælland-Fyn

Skriv et svar