Læserbrev: Kommunale snublesten for begyndere

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Kommunale snublesten for begyndere

Så er den kommunale snublesten på Kirkepladsen påkørt og væltet igen. Godt nok temmelig hurtigt – statistikken for den aktuelle mørkelagte sten siger, at den først skulle være påkørt i løbet af februar måned.

Under kommunens tidligere regering var man tilfreds med at have delegeret mangt og meget til kommunens forvaltning. Historien om snublestenen er ganske vist en bagatel i et budget på over fire milliarder, men dog symptomatisk for hvad det gamle byråd lod sig nøje med.

Nu har kommunen fået en ny regering, så for kommunens skatteydere bliver det interessant at se, om det nye byråd (ja, ja, jeg ved det godt det der med navnet, men er man afhængig af byrådets navn for at kunne tænke på hele kommunen, så skulle man aldrig have været valgt ind) er lige så tilfreds med den gigantiske koncerndirektions talenter som den gamle.

I Danmark er det en demokratisk ret for nye byrødder at vide meget lidt, når de begynder. Men det er ikke en ret for deres rådgivere, koncerndirektionen, at lade dem forblive uvidende. Antageligt har direktionen på et KL-kursus lært, at det i disse år er moderne for direktioner at tænke politisk sammen med politikerne. At kunne det forudsætter imidlertid kvaliteter, som den for tiden siddende koncerndirektion arbejder på at få, må man håbe. Hvis ikke, er den nye kommunalbestyrelse lige så prisgivet som den gamle.
Som ganske almindelig borger ser jeg frem til, at kommunens nye politiske styre sætter tydelige retningslinjer op for, hvad den forventer af sin nærmeste rådgivers – kommunaldirektørens -ledelse af direktionen.

I den sjove snublestensag er det for eksempel åbenlyst, at ingen i direktionen har en tilnærmelsesvis anelse om forskellen på delegation og decentralisering. Her er der brug for et grundkursus i kommunal planlægning og teori. Og det nye byråd har brug for en grundig overvejelse over, hvad det vil vove at overlade til den såkaldte koncerndirektion.

Snart får de nye kommunalbestyrelsesmedlemmer tilbud om et ”Kattegat Kommune”- kursus med to overnatninger, fire retters menu og kaffe og kage. Her vil de så lære, at det er et stort, stort arbejde at være byrådsmedlem, og at det vil være en rigtig god idé at uddelegere så meget som muligt til den loyale administration. Vogt jer! Og god fornøjelse.

Bent Brandt
Ahlgade 58B
4300 Holbæk

Skriv et svar