Læserbrev: Dansk Folkepartis DNA

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Benny Nielsen, Gislinge, havde d. 28. november et læserbrev i Nordvestnyt betitlet Husk Dansk Folkepartis DNA.

Benny Nielsen beklager sig over, at DF har indgået konstitueringsaftale med S, SF og EL og efterlyser nogle ”tydelige DF-fingeraftryk i aftalerne med de røde partier”.

Her kan læseren så starte med at undre sig, for så er fokus på velfærd, mere borgerdemokrati, ytringsfrihed for de kommunalt ansatte samt det, at parterne har forpligtet hinanden på overholdelse af budgetaftalen for 2018 åbenbart ikke noget, som er DF politik.

Læser man videre står det imidlertid lysende klart, hvad Benny Nielsen betragter som DF-politik. Han savner åbenbart nogle mere tydelige flygtninge- og indvandrerfjendske – for ikke at sige racerene – takter i de indgåede politiske aftaler.

Det er vel så nu, det bliver rigtig interessant, for så vil det vel snart komme klart og tydeligt for en dag, hvad der er DFs DNA, når DFs valgte kandidater til kommunalbestyrelsen i Holbæk tager til genmæle.
Er DF et velfærdsparti med fokus på bl.a. de svageste i samfundet, eller er DFs mission i verden at føre en indædt krig mod fællesskab, inklusion og medmenneskelighed. Svaret på dette vil samtidig kunne tjene til en be- eller afkræftelse af Poul Nyrups berømmede ord om, at ”stuerene, det bliver DF aldrig.”
Da undertegnede hører til et af de i Benny Nielsens læserbrev benævnte ”røde partier” er svaret på ovenstående spørgsmål naturligvis af særlig interesse, men jeg tænker, at den øvrige del af befolkningen i kommunen kunne have en interesse i en afklaring af, hvad der er DFs DNA.

René Strunch
Kløvermarksvej 8
4450 Jyderup

4 thoughts on “Læserbrev: Dansk Folkepartis DNA

  1. Tak for dit begavede bidrag til debatten, Claus Clausen.
    Når man fattes ord, som du tilsyneladende gør, er det letteste jo at flytte fokus fra det aktuelle emne.

  2. Det eneste, der sådan set skuffer mig i denne sammenhæng, er dit meget lidt kvalificerede bidrag til debatten, som måske egner sig bedre til verbale uoverensstemmelser mellem børnehavebørn. Du kunne f.eks. have valgt at komme med argumenter knyttende sig til mit indslag fremfor “Æh-bæ-bu, du er dum”- stilen, men her stiller jeg sgu nok for store krav i forhold til din mentale kapacitet.

Skriv et svar