Kommunen: Klimaændringer ikke noget problem

Mens store dele af verden frygter ekstra nedbør på grund af klimaforandringer, så mener John Harpøth, at det kan vendes til glæde for naturen og mennesker. Arkiv foto: Rolf Larsen.

Mens store dele af verden frygter ekstra nedbør på grund af klimaforandringer, så mener John Harpøth, at det kan vendes til glæde for naturen og mennesker. Arkiv foto: Rolf Larsen.

Mens resten af verden frygter følgerne af klimaændringerne, så er man ikke synderligt bekymret i Holbæk Kommune – snarere tværtimod.

Voldsommere regn på grund af klimaændringer er ikke umiddelbart noget problem, ifølge kommunen, og formanden for Klima og Miljø Udvalget John Harpøth (DF) mener ovenikøbet det kan være en fordel.

Holbæk Kommune har netop sendt en klimatilpasningsplan i høring. Den beskriver, hvilke indsatsområder, der bør undersøges nøjere og opstille løsningsmodeller, hvis man i fremtiden vil undgå problemer som følge af klimaforandringer.

Planen tager udgangspunkt i et klimatilpasningskort, der på baggrund af oplysninger om kloakledninger, vandløb og en højdemodel, fremskriver forventede oversvømmelsesområder ved større regnmængder i år 2050.

Kortet får ikke de store alarmklokker til at ringe i kommunens afdeling for By og Landskab selvom der er områder, især i byer og landsbyer, hvor der er en øget risiko for oversvømmelse. Riscici, som kommunen mener, kan imødegås ved at lede regnvandet andre steder hen, end man gør i dag.

Kommunens klimatilpasningsplan skal bruges i flere sammenhænge. F.eks. i fobindelse med nyudstykninger og nybyggeri, som så kan placeres uden for de område, der har risiko for at blive oversvømmet-

Formand: Det ekstra vand er en ressource
Mens man andre steder i landet forbereder sig på oversvømmede kældre og overflydte kloakker, så kalder formand for Klima og Miljø Udvalget, John Harpøth, den større mængde vand en ‘ressource’:

– Man kan vælge at sige, at det ekstra vand er en ressource og for eksempel lede det uden for byerne og lave nye vådområder, der kan blive til glæde for både natur og mennesker, siger John Harpøth.

Forslaget til Klimatilpasningsplan er nu sendt i høring frem til den 8. november.

Leave a Reply