Ikke mere mystik om gadebelysningen

For at spare penge, har politikerne i Holbæk Kommune besluttet, at gadelyset skulle være i de lyse nætter. Men ikke alt lys har været slukket.

Men efter at lyset i første omgang var blevet slukket, kunne det i slutningen af juni måned imidlertid konstateres, at gadelygterne i Holbæk by og en lille del af den tidligere Tornved Kommune igen lyste i nattetimerne – til stor undren for visse borgere og for politikerne.

På et møde mellem Holbæk Kommune og SEAS-NVE i går forklarede energiselskabet baggrunden for det forløb der har været omkring den sparede gadebelysning i de lyse nætter. Og endvidere redegjorde SEAS-NVE for, hvordan man vil arbejde hen imod, at lyset fremover slukkes som planlagt.

Midlertidig løsning reducerer strømforbruget
På dagens møde forklarede SEAS-NVE, at baggrunden for mystikken er, at man visse steder har store udfordringer med at få skilt den strøm som går til almindeligt gadelys fra den strøm som går til oplysning af rundkørsler, fodgængerfelter og vejkryds. Altså de trafikale elementer som skal være oplyst, for at opfylde vejsikkerheden. Også disse blev således i første omgang slukket, hvilket var i strid med vejloven, hvorfor alt lyset måtte tændes igen visse steder.

– Det har desværre vist sig, at adskillelsen i Holbæk by – samt enkelte områder i de tidligere Tornved, Tølløse og Svinninge kommuner – først teknisk vil kunne lade sig gøre, når en ny kabellægning af gadebelysningen gennemføres om nogle år. Og det beklager såvel SEAS-NVE som vi fra kommunalt hold, understreger Jeppe Søndergaard der er teknik og miljøchef i Holbæk Kommune.

Jeppe Søndergaard fastslår endvidere, at SEAS-NVE dog har fundet en midlertidig løsning på problemet, så tændingsperioden disse steder fremadrettet vil blive reduceret med en time:

– På mødet nåede vi nemlig til enighed om at montere en række såkaldte lysfokusskabe, som gør det muligt at reducere den tid lyset er tændt i, og dermed alligevel opnå en besparelse i form af reduceret strømforbrug. Og det stykke arbejde tager SEAS-NVE straks fat på, fastslår teknik og miljøchefen.

Utilfredsstillende forløb
– Jeg kan konstatere, at forløbet ikke har været tilfredsstillende, og at kommunikationen i dette tilfælde mellem SEAS-NVE og Holbæk Kommune – og på de indre linjer her i kommunen – kunne have været meget bedre, forklarer John Harpøth der er formand for Udvalget for Klima og Miljø.

John Harpøth understreger dog, at alle imidlertid kan begå fejl. Og han er sikker på, at alle involverede har taget ved lære af forløbet, og at det vanlige konstruktive samarbejde mellem energiselskabet og kommunen vil fortsætte – trods bumpet på vejen.

Udvalgsformanden ytrer endvidere tilfredshed med, at SEAS-NVE nu arbejder på at få bragt tingene i orden, så man fra kommunalt hold rent faktisk kan spare de penge, som er politisk besluttet.

– Derudover er det selvsagt også godt, at vores borgere ikke skal rende rundt og spørge sig selv ”hvad har de dog gang i?”. Nu har vi fået svar på vores fælles undren, slutter John Harpøth med henvisning til det netop afviklede møde med SEAS-NVE og administrationen i Holbæk Kommune.

Skriv et svar