Enighed om at samle de ældste klasser

De ældste klasser samles fremover på ni skoler - heriblandt Absalonskolen. Foto: Rolf Larsen.
Et samlet byråd indgik i onsdags en aftale om at samle overbygningsklasserne på ni skoler i Holbæk Kommune.

– Folkeskolen har en afgørende rolle i forhold til at sikre, at flere unge har både lyst, mod og kompetencer til at gå videre fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse. Derfor har vi siden foråret 2010 arbejdet med at forbedre kvaliteten i kommunens skoler, og jeg er rigtig glad
for, at det er et samlet byråd, der nu står bag oplægget til ny overbygningsstruktur, fortæller borgmester Søren Kjærsgaard (V).

Der er i dag overbygning på 15 skoler. I byrådets oplæg bliver eleverne samlet på følgende ni skoler:

• Vipperød skole
• Tuse skole
• Svinninge skole
• Jyderup skole
• Tølløse skole
• Nr. Jernløse Skole
• Bjergmarkskolen
• Absalonskolen
• Kildebjergskolen

– Vi har valgt at samle de ældste elever, fordi vi derved får nogle mere bæredygtige overbygninger. Det giver samtidig større og mere udfordrende ungdomsmiljøer, bedre mulighed for varierede undervisningstilbud, større faglig tyngde i forhold til udskolingsopgaven
og bedre plads til ledelsesmæssigt og fagligt fokus, forklarer Agnete Dreier, der er formand for Udvalget for Børn (SF).

Undervisning i alle lokalområder
Som besluttet i februar vil der fortsat være undervisning i alle lokalområder, de fleste steder alle klassetrin fra 0. til 6. klasse.

Placeringen af specialklasser og særlige skoletilbud er ligeledes uændret, og det samme gælder SFO-tilbuddene.

Evaluering efter to år
Den nye overbygningsstruktur skal evalueres efter skoleåret 2013/2014, og dette arbejde forankres i et projektudvalg, som bliver nedsat i starten af 2014.

– Jeg glæder mig over, at vi er blevet enige om overbygningsstrukturen og om en efterfølgende evaluering. Vi vil sammenholde denne evaluering med erfaringer fra skolemiljøer med andre modeller, så vi kan vurdere, om den nye struktur i Holbæk Kommune er til gevinst for vores børn og unge. I den forbindelse vil vi også kigge på, om rene overbygningsskoler kunne være en mulighed, forklarer Sine Agerholm (S).

Investering i folkeskolen
De økonomiske gevinster, der følger af den nye struktur, skal geninvesteres i folkeskolen – krone for krone. Strategi for Fremtidens Folkeskole, som et enigt byråd vedtog 11. maj 2011, indeholder de områder, der skal prioriteres i den sammenhæng. Det gælder: kompetenceløft af ledere og medarbejdere, øget it-indsats, styrkelse af mellemtrinnet, æstetisk og pædagogisk løft af inde- og uderum samt central udviklingsunderstøttelse.

Forslaget sendt i høring
Byrådets forslag til ny skolestruktur er nu sendt i høring. Høringen omfatter alle folkeskoler i Holbæk Kommune, og høringsparterne er MED-udvalg og skolebestyrelser.

Den endelige vedtagelse af ny skolestruktur forventes at ske i byrådet den 9. november 2011.

Skriv et svar