Kundby-sagen: Nye beviser var breve og noter fra Kundby-pigen

Der skulle have været afsagt skyldsspørgsmål i Kundby-sagen i dag. Men i sidste øjeblik har Anklagemyndigheden bedt om at få genoptaget bevisførelsen, da man mener, at man har helt nye beviser i sagen. I dag tager retten så stilling til, om anklagerens ønske kan imødekommes. Denne artikel er publiceret den 5. maj 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Læs mere »
1 2 3 4