19. juli 2024

Arkivfoto: Rolf Larsen.

Skatterådet slår nu fast, at selskabet Fors Affald Holbæk A/S som privatretligt selskab skal opkræve moms på håndtering af dagrenovation i Holbæk Kommune. Rådet bekræfter dermed Fors’ egen vurdering fra 2023.

I november sidste år udgav Skattestyrelsen et styresignal for momsopkrævning på kommuners levering af renovationsydelser. Ifølge styresignalet skulle kommuner nu ikke længere opkræve moms af renovationsydelsen. Styresignalet var dog uklart for de tilfælde, hvor dagrenovationsopgaven varetages af kommunalt ejede aktieselskaber.

Fors, der er et forsyningsselskab ejet af kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde, vurderede i samråd med en række eksterne rådgivere, at Fors Affald Holbæk A/S ikke kunne anses for at være en integreret del af Holbæk Kommune og dermed var et privatretligt selskab – og derfor fortsat skulle opkræve kunderne moms af renovationsydelsen.

Den vurdering bekræftes nu af Skatterådet:

-Vi har udelukkende intention om at gøre tingene korrekt. Ud over vores egen vurdering, som vi også indhentede rådgivning til udefra, bad vi derfor også Skatterådet om en bindende udtalelse om Fors Affald Holbæk A/S. Den er kommet nu og når til samme konklusion, som vi gjorde i 2023 – at Fors Affald Holbæk A/S er et privatretligt selskab, der derfor er forpligtet til at opkræve moms på dagrenovationsopgaven, siger økonomidirektør i Fors Majken Simonsen.

Leave a Reply