5. december 2023

Arkivfoto: Rolf Larsen.

Med den igangværende energikrise er det nødvendigt, at spare på energien og det vil man også køre i Holbæk Kommune.
Arkivfoto: Rolf Larsen.

Med den igangværende energikrise er det nødvendigt, at spare på energien og det vil man også køre i Holbæk Kommune.

Kommunen vil følge regeringens anbefalinger, som blandt andet består i, at rumtemperaturen i størstedelen af de offentlige bygninger skrues ned på 19 grader, og al unødvendig belysning slukkes.

Administrative bygninger, skoler, sportshaller, klubber og biblioteker er nogle af de bygninger, hvor varmen bliver sænket. Undtaget for varmereduktionen i Holbæk Kommune er plejecentre, børnehuse med småbørnsgrupper og botilbud.

Desuden har man nedsat en intern tarskforce, som er i gang med at finde ud af, hvordan yderligere kan spare på energien. Nogle tiltag vil blive implementeret løbende, mens andre kræver politisk stillingtagen, hvilket så vil komme på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens dagsorden i oktober.

Regeringens anbefalinger

  • Opvarmning til 19 grader: Reducer opvarmningen af bygninger til 19 grader på de arbejdspladser og i de arbejdsfunktioner, hvor det vurderes muligt og teknisk egnet.
  • Slukning af unødvendig belysning: I alle bygninger skal der slukkes for unødvendig belysning samt unødvendig udendørsbelysning af facader, parkarealer mv.
  • Forkortelse af fyringssæsonen og reducere driftstid for varme og ventilation: Alle myndigheder og institutioner skal reducere bygningernes driftstid for varme og ventilation ved at slukke eller sænke driftstiden, hvor det vurderes muligt og teknisk egnet, herunder skal fyringssæsonen afkortes ved først at tænde for varmen, når temperaturen ikke kan holdes på 19 grader uden opvarmning.
  • Medarbejderinformation: Alle myndigheder og institutioner skal kommunikere til medarbejdere om, hvordan man kan bidrage til energibesparelser på arbejdspladsen samt anvende Energistyrelsens kampagnemateriale fra SparEnergi.dk.