24. marts 2023

Arkivfoto: Pixabay

Holbæk Kommune har købt landbrugsejendommen Butterupvej 48 for at lade størstedelen af arealet indgå som del af den kommende Tuse Naturpark.

Arkivfoto: Pixabay
Holbæk Kommune har købt landbrugsejendommen Butterupvej 48 for at lade størstedelen af arealet indgå som del af den kommende Tuse Naturpark.

Det er en borgergruppe under Tuse Lokalforum, som gennem de seneste år har arbejdet med at skabe Tuse Naturpark, som skal være et vildt naturområde i og omkring en del af Kalve Ådal, som ligger mellem Tuse og Butterup – det er et projekt, som kommunalbestyrelsen tidligere har besluttet at støtte op om, og med købet af ejendommen på Butterupvej 48 er realiseringen af naturparken kommet et stort skridt nærmere.

I en pressemeddelelse fra Holbæk Kommune udtaler formand for Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Karen Thestrup Clausen (Ø):

-Det grønne står højt på dagsordenen her i Holbæk Kommune, hvor vi alle har en opgave med at passe godt på naturen og styrke biodiversiteten. Visionen for Tuse Naturpark er at binde Tuse og Butterup sammen med et grønt og rekreativt areal til fordel for både lokalområdets beboere og biodiversiteten i området. Så det giver god mening, at vi som kommune investerer i projektet og skaber ny natur et sted, hvor det vil være til stor glæde for borgerne, som for manges vedkommende føler stort medejerskab for projektet. Desuden harmonerer omlægning af landbrugsjord til natur med vores klimastrategi ’Holbæk 2050’ og indsatser for biodiversiteten.

Med købet af Butterupvej 48 og udlægning til naturpark forventes det, at projektet vil bidrage positivt i klimaregnskabet, da udtagning af landbrugsjord medfører mindre udledning af CO2. Samtidig er det også forventninge, at det vil give en stigning i antal arter i området, herunder planter, insekter, fugle, svampe m.m. som følge af ophør af dyrkning og ny naturs opståen. Sidst men ikke mindst, kan det være med til at forbedre vandmiljøet i Kalve Å.

Ejendom sættes til salg

Ejendommen, som kommunen har købt, omfatter stuehus, staldbygning, lade og marker, hvor der nu dyrkes konventionelt landbrug. Den har et samlet areal på 11 ha.

Det er planen, at bygninger og 3 ha jord skal frasælges, og de resterende ca. 8 ha jord skal indgå i Tuse Naturpark.

Leave a Reply