Nyt projekt gør Fælleden meget vildere

blue white and red poppy flower field
Vilde blomster er smukke -men det skal være vildere på Holbæk Fælled. Arkivfoto: Kristina Paukshtite / Pexels.com

Holbæk Kommune vil gerne have større biodiversitet og en vildere natur. Et nyt projekt med navnet “Rewilding Holbæk Fælled” skal netop gøre naturen vildere på Holbæk Fælled. Halvdelen af projektet er allerede finansieret, og resten af finansieringen forventes ikke at blive svær at finde.

Det nye projekt er i god tråd med de initiativer, der gennem de seneste mange år har været omkring fælleden.

-Vi har allerede haft stor sucess med større biodiversitet på Holbæk Fælled, og det arbejde fortsættes også i det nye projekt, fortæller vildtforvalter og initiativtager til det nye projekt, Ulf Freke Gere til Holbaekonline.dk.

-Der er et rigt dyreliv på Fælleden, masser af fugle og insekter, og så er der jo de store flotte græssende køer, som ikke er til at komme uden om, og så må vi ikke glemme, at der på fælleden findes flere paddearter, bl.a. Stor vandsalamander og Spidssnudet frø, som begge er beskyttede.

Men der er også et dyr, som ikke er tilstede længere og som med meget stor sandsynlighed har været der, dengang det kupperede område i den østlige del af fælleden blev skabt i istiden.

-Vi har fået mulighed for at reintroducere dette majestætiske og mageløse dyr til naturen på Holbæk Fælled efter man i Vesthimmerland har indfanget to eksemplarer – en han og en hun. Og så håber vi jo på, at de to, kan blive til mange flere , og måske vil bestanden blive så stor, at den breder sig fra Holbæk Fælled til resten af Holbæk Kommune. Det ville være stort, siger Ulf Freke Gere, der er begejstret for udsigten til, at ulve snart kan løbe frit rundt på det 150 ha store naturområde uden for Holbæk By.

Ikke uden betænkeligheder

Det er dog ikke alle brugere af Fælleden, der er lige begejstrede for udsigten til fritlevende ulve.

Hos Fælledens Kogræsser- og Hegnskontrolleringslaug er man betænkelig ved, at have ulve gående i samme område, som køerne.

Snart kan man møde dette syn på Holbæk Fælled. Foto: Martin Mecnarowski (http://www.photomecan.eu/) (CC BY-SA 3.0)

-Vi kan jo godt frygte, at en ko er et let bytte for sådan en ulv, siger Birthe Muhmann, der er medlem af lauget.

Også hos den integrerede daginstitution Oldvejens Børnehus, der ligger op til fælleden, er man mindre begejstret for det nye projekt.

-Børn og pædagoger bruger tit fælleden, hvor børnene rigtig kan få lov til at løbe rundt og opdage naturen. Men jeg kan da godt frygte, at et par løsgående ulve kan begrænse børnenes frie udfoldelser, siger Jakob Speltsen, der er sidder i forældrebestyrelsen i Oldvejens Børnehus.

Maner til besindighed

Ulf Freke Gere anerkender, at nogen kan føle sig betænkelig eller direkte utryg ved udsigten til, at have ulve løbende frit på Holbæk Fælled, men han maner til besindighed:

-Ulven spiser ikke kun store dyr, men også f.eks. harer, små pattedyr og ådsler. Så skulle den tage en ko en gang i mellem, så må vi tage det med, siger Ulf Freke Gere og minder om, at det er naturens orden.

Han mener heller ikke, at Jakob Speltsen behøver at være utryg på børnenes vegne og henviser til Miljøstyrelsen under Miljøministeriet, der citerer en redegørelse fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet for, at risikoen “for et ulveangreb på mennesker i Danmark dog [er] meget lille” og “de fleste ulve [er] sky over for mennesker, og i langt de fleste tilfælde vil en ulv stikke af, hvis den får færten af et menneske i naturen”.

-Jeg synes generelt, at man ikke skal være bange for naturen, desuden så er en ulv jo nærmest bare en stor blød hund, og dem kan børnene jo godt klappe, siger Ulf Freke Gere.

Projektet ventes at blive vedtaget med et bredt flertal på det kommende kommunalbestyrelsesmøde. Det er budgetteret til at koste 20 mio. kroner de næste ti år – heraf kommer halvdelen fra Vesthimmerlands Kommune som betaling for at Holbæk Kommune aftager de to ulve. Den anden halvdel forventes at kunne finansieres med tilskud fra fonde eller effektiviseringer.

Når projektet er vedtaget, vil forberedelserne gå i gang, og de to ulve kan sættes fri på Holbæk Fælled den 1. april næste år.

Du kan læse mere om ulveplanerne på Fælleden i dokumentet: Projekt Rewilding Holbæk Fælled.

Tilføjet kl. 22.25: Som de fleste nok har gennemskuet, så er der tale om en aprilsnar. Vi siger tak til alle, der var med på denne lille spøg.