29. maj 2023
Arkivfoto: Rolf Larsen

Arkivfoto: Rolf Larsen

Det var en forbipasserende, som onsdag aften kort før klokken 22 opdagede, at der var ild i et skur på Nyvej i Jyderup.

Skuret benyttes til opbevaring af aviser og reklamer inden de skal deles ud. Den forbipaserende kunne konstatere, at døren til skuret var åben, men der var ingen personer tilstede

Brandvæsnet modtog anmeldelsen om branden kl. 21.59 og rykkede straks ud til stedet, hvor brandfolkene hurtigt fik slukket ilden. Aviser og reklamer, som lå opmagasineret i skuret blev ødelagt. Indvendigt var der sodsværtning på skurets murstensmure, men egentlig brandskade var kun i det brandbare materialer, oplyser politiet.

På stedet lå bl.a. nogle efterladte cigaretskodder, og ved politiets umiddelbare efterforskning fik politiet oplysninger om, at skuret af og til blev brugt som opholdssted for unge.

Årsagen til brandens opståen skal nu undersøges nærmere, idet der ikke umiddelbart var nogen naturlig forklaring herpå, og politiet vil ud fra oplysningerne om, at skuret bruges til uberettiget ophold, forsøge at få klarlagt, om nogen i den forbindelse kan have forårsaget brandens opståen.

Leave a Reply