Åbner kvikteststed på Orø

Der har tidligere været kvikteststed i Orø Hallen. Foto: Jesper von Staffeldt.


Region Sjælland oplyser, at der åbnes for mulighed for at få en Covid-19 kviktest på Orø.

Det sker i et tæt samarbejde mellem øboerne, Falck og Region Sjælland.

Under forrige smittebølge blev der udviklet en model, hvor øboere hjalp til med at rekruttere podepersonale på øerne, og Falck oplærte disse folk til at pode og stillede testmateriale og værnemidler til rådighed. Testlokaliteterne blev fundet i samarbejde med de respektive kommuner. Det er samme model, der nu tages i brug.

– Det er fantastisk, at de øboere, der arbejdede som podere for Falck under den seneste smittebølge, igen stiller op og hjælper til. For det er der virkelig brug for. Desværre stiger smitten, selv om rigtig mange er blevet vaccineret, og der er fortsat et stort behov for, at borgerne kan blive testet – for eksempem inden de samles i juleferien. Det kan øboerne nu, uden at de først skal omkring fastlandet, siger Anne Øster Hjortshøj, testansvarlig enhedschef, Det Nære Sundhedsvæsen, Region Sjælland.

Der er endnu ikke en dato for, hvornår kvikteststedet på Orø åbner, men det vil, ifølge Region Sjælland, ske når alt er faldet på plads med ansættelse af podere, lokation m.m. og senest inden den 24. december.

Leave a Reply