9. juni 2023

Foto: Rolf Larsen.

Holbæk Kommuen har i samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi ændret på hastighedsgrænserne på tre af de mest trafikerede veje i Holbæk.

Med lavere hastighed på Skagerakvej håber politiet og kommunen, at man kan undgå farlie situationer og uheld, som her ved krydset Skagerakvej og Rørvangsvej. Foto: Rolf Larsen.

Holbæk Kommuen har i samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi ændret på hastighedsgrænserne på tre af de mest trafikerede veje i Holbæk.

På Roskildevej er 60 km/t skiltene nedtaget, og byzonetavlen er rykket længere syd på ad Roskildevej, og dermed må der kun køres 50 km/t indenfor byzonen.

På Skagerakvej er hastigheden ændret fra 70 km/t til 60 km/t for at ensarte hastigheden, så vidt det er muligt på vejen. Det er samtidig håbet, at den lavere hastighed kan forbedre sikkerheden i krydset Skagerakvej/Rørvangsvej, hvor der ofte opstår farlige situationer, nogle af dem, har også resulteret i uheld, som det gjorde den 1. oktober i år, hvor to biler kørte sammen.

På Valdemar Sejrsvej syd for L. C. Worsøesvej er hastigheden ændret fra 70 km/t til 60 km/t for at ensarte hastigheden på Valdemar Sejrsvej.

1 thought on “Nye hastighedsgrænser på flere veje

  1. Var det så ikke en ide at se på Sofiesminde Alle/Halvmånen samtidig. Flytte kommune skilte længere ud mod Tjepperup, så hele de nye udstykninger kom ind under den hastigheds begrænsning på 50km. Fjerne de efterfølgende 60km hastidhedsskilte indtil det første efterfølgende stoplys.

Leave a Reply